اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:26:12 +0330fa امروز فهرست نهایی جانباختگان ایرانی اعلام می شود http://www.otaghnews.com/news/147691/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 02 Oct 15 17:18:55 +0330 امروز فهرست نهایی جانباختگان ایرانی اعلام می شود
رئیس سازمان حج و زیارت: جستجو در بیمارستان های مختلف عربستان برای یافتن زائران ایرانی عملا تمام شده است. ...

]]>