اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:55:22 +0330fa تمایزات تبلت Pixel C گوگل در برابر آی‌پد پرو اپل http://www.otaghnews.com/news/147716/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-Pixel-C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%BE%D9%84 Fri, 02 Oct 15 17:20:21 +0330 تمایزات تبلت Pixel C گوگل در برابر آی‌پد پرو اپل
گوگل اولین بار در سال 2013 برند  پیکسل سی را با یک کروم‌بوک به همگان معرفی کرد که در چند ماه گذشته نیز شاهد معرفی نسخه جدید آن بوده‌ایم. با این حال چندی پیش نیز در مراسم...

]]>