اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:16:41 +0330fa تبعات نپیوستن به FATF فراتر از تحریم‌ و نبود تعامل بانکی است http://www.otaghnews.com/news/449167/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-FATF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 23 Jul 21 12:52:04 +0430 تبعات نپیوستن به FATF فراتر از تحریم‌ و نبود تعامل بانکی است
سلیمی می‌گوید: نرخ سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و عدد آن در حوزه‌های متعدد متفاوت است؛ شاید به پیوستن ایران به fatf و امضای دوباره برجام شرایط تا حدی بهبود یابد.

]]>
نباید به انزوای سیاسی و اقتصادی ایران تن دهیم http://www.otaghnews.com/news/448666/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Mon, 14 Jun 21 21:12:49 +0430 نباید به انزوای سیاسی و اقتصادی ایران تن دهیم
باوجود اینکه هنوز برخی نامزدهای ریاست جمهوری با تصویب FATF مخالف‌اند و آن را ضروری نمی‌دانند؛ اما اگر این معاهده به سرانجام نرسد، ممکن است مذاکرات وین به‌طورکلی با مشکل مواجه شود.

]]>
ایران در مقام سوم سرمایه گذاری خارجی در منطقه است http://www.otaghnews.com/news/349174/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 07 Jun 16 12:47:29 +0430 ایران در مقام سوم سرمایه گذاری خارجی در منطقه است
درباره جهانی سازی تجارت اعلام کرده است که 3.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سه ماه نخست امسال در این کشور صورت گرفته است.

]]>
برداشته شدن همه تحریم‌های بانکی تا 2 هفته دیگر http://www.otaghnews.com/news/307643/--%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Sat, 09 Jan 16 16:27:32 +0330   برداشته شدن همه تحریم‌های بانکی تا 2 هفته دیگر
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبار، سوئیفت و همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالان اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط ق

]]>
توجه تجار جهانی به ایران در شرایط پساتحریم ملموس است http://www.otaghnews.com/news/148541/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 03 Oct 15 16:47:00 +0330 توجه تجار جهانی به ایران در شرایط پساتحریم ملموس است
عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ محلات گفت: اعلام آمادگی 70 بازرگان از کشورهای مختلف جهان برای حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ و صنایع وابسته محلات، نشان...

]]>