اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 14:30:16 +0330fa شل از میدان نفتی مجنون عراق خارج می‌شود http://www.otaghnews.com/news/401913/%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 09 Nov 17 19:20:03 +0330 شل از میدان نفتی مجنون عراق خارج می‌شود
مسئولان عراقی اعلام کردند: شرکت شل پذیرفته است تا پایان ماه ژوئن سال آینده میلادی، بهره‌برداری میدان مجنون این کشور را به یک شرکت عراقی واگذار کند.

]]>
شل دوباره مشتری نفت خام ایران شد http://www.otaghnews.com/news/349938/%D8%B4%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Fri, 10 Jun 16 02:20:03 +0430 شل دوباره مشتری نفت خام ایران شد
وزارت نفت اعلام کرد: شرکت انگلیسی-هلندی شل ماه آینده با بارگیری یک محموله نفت خام از جزیره خارک به مقصد اروپا، خرید نفت خام از ایران را از سر خواهد گرفت.

]]>
شرکت نفتی شل خودروساز شد http://www.otaghnews.com/news/336438/-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF- Sun, 24 Apr 16 21:59:03 +0430  شرکت نفتی شل خودروساز شد
شرکت نفتی شل یک خودرو کانسپت فوق کم مصرف را به دنیا معرفی کرد.

]]>
پرداخت بدهی نفتی شل به ایران http://www.otaghnews.com/news/329926/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 04 Apr 16 07:45:03 +0430 پرداخت بدهی نفتی شل به ایران
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت: بدهی شرکت شل به ایران پرداخت شده است.

]]>
سخنگوی شرکت «شل» امتیاز احداث جایگاه سوخت در ایران را تکذیب کرد http://www.otaghnews.com/news/149211/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%C2%AB%D8%B4%D9%84%C2%BB-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 04 Oct 15 15:39:57 +0330 سخنگوی شرکت «شل» امتیاز احداث جایگاه سوخت در ایران را تکذیب کرد
سخنگوی شرکت شل گفت: «ما درخواست نکرده‌ایم یا هیچ امتیازی برای فعالیت سایت‌های خرده‌فروشی در ایران به ما نداده اند.»...

]]>