اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 15:07:15 +0330fa ایزدخواه تشریح کرد: شرایط مجلس برای واردات خودروهای خارجی http://www.otaghnews.com/news/449882/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%3A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Sun, 12 Sep 21 14:05:17 +0430 ایزدخواه تشریح کرد: شرایط مجلس برای واردات خودروهای خارجی
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه واردات خودرو نباید هیچ‌گونه تعهد ارزی برای کشور داشته باشد، گفت: بر اساس طرح مجلس، شورای رقابت ملزم شده است به‌میزانی که تولید داخلی کفاف تقاضا در بازار را ندهد، مجوز واردات خودرو را صادر کند.

]]>
پیش‌بینی سازمان توسعه تجارت درباره قیمت خودروهای خارجی http://www.otaghnews.com/news/404555/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Sun, 07 Jan 18 15:05:02 +0330 پیش‌بینی سازمان توسعه تجارت درباره قیمت خودروهای خارجی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: با تعرفه‌های جدید واردات خودرو باید قیمت انواع خودروی خارجی در بازار کاهش یابد و پیش‌بینی ما نیز با توجه به باز شدن سایت ثبت سفارش و ورود خودروهای جدید، کاهش قیمت‌هاست.

]]>
تفاوت نماینده رسمی با توزیع‌کننده خودروهای خارجی چیست؟! http://www.otaghnews.com/news/402657/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%21 Sat, 25 Nov 17 12:56:02 +0330 تفاوت نماینده رسمی با توزیع‌کننده خودروهای خارجی چیست؟!
در حالیکه طبق قانون واردکنندگان خودرو باید نمایندگی رسمی از شرکت مادر (خودروساز خارجی) دریافت کنند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخی از واردکنندگان گواهی فعالیت به عنوان "توزیع کننده" و نه "نماینده رسمی" ارائه کرده است.

]]>
دلایل افزایش واردات خودروهای خارجی از زبان رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو http://www.otaghnews.com/news/398093/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 Sat, 19 Aug 17 11:39:02 +0430 دلایل افزایش واردات خودروهای خارجی از زبان رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، افزایش نرخ ارز، سیاست دولت در حذف واردکنندگان غیرنماینده از بازار را از دلایل اصلی افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار مطرح کرد.

]]>
بازار دست‌دوم خودروهای خارجی در آستانه تنش http://www.otaghnews.com/news/397952/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4 Wed, 16 Aug 17 09:44:57 +0430 بازار دست‌دوم خودروهای خارجی در آستانه تنش
از حدود 4هفته پیش، ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو متوقف شده که به اعتقاد واردکنندگان خودرو، به افزایش قیمت خودروهای وارداتی به‌ویژه در بازار دست‌دوم منجر می‌شود اما در مقابل معاون وزیر صنعت این مسئله را جوسازی می‌داند و با استناد به افزایش واردات خودرو

]]>
شک و شبهه در اخذ نمایندگی رسمی از شرکت‌های مادر http://www.otaghnews.com/news/347902/%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1- Thu, 02 Jun 16 01:56:02 +0430 شک و شبهه در اخذ نمایندگی رسمی از شرکت‌های مادر
مرکز اصناف ایران بهمن‌ماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای به نمایندگی شرکت‌های خارجی و عاملیت‌های فروش خودروهای وارداتی، برای اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر فرصتی شش ماهه داد اما بسیاری از کمپانی‌های مادر از ارائه نمایندگی سرباز می‌زنند.

]]>
کیفیت خودروهای ساخت داخل باید افزایش یابد http://www.otaghnews.com/news/315264/-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF- Sat, 06 Feb 16 22:07:01 +0330  کیفیت خودروهای ساخت داخل باید افزایش یابد
معاون بازرسی دفتر مقام معظم رهبری گفت: ساخت خودروهای داخل در مقایسه با تنوع خودروهای خارجی می‌بایست از لحاظ کمی و کیفی افزایش یابد.

]]>
تکلیف خودروهای آلاینده وارداتی چه می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/303386/--%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sun, 20 Dec 15 12:47:34 +0330   تکلیف خودروهای آلاینده وارداتی چه می‌شود؟
در بحبوحه تشدید آلودگی هوا که باعث تعطیلی مهدکودک‌ها و مدارس پایتخت شده، تخلف صورت گرفته در واردات خودروهای آلاینده نیز افشا شده است.

]]>
جذب تقاضا با تنوع طرح‌های خرید http://www.otaghnews.com/news/149357/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF Mon, 05 Oct 15 10:52:35 +0330 جذب تقاضا با تنوع طرح‌های خرید
در حالی که خودروسازان داخلی با رکود موجود در بازار دسته و پنجه نرم می‌کنند، شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی با ارائه طرح‌های متنوع و فروش اقساطی با شرایط بسیار م...

]]>