اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:18:46 +0330fa لیست سیاه کالاهای خارجی http://www.otaghnews.com/news/149380/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Mon, 05 Oct 15 10:52:11 +0330 لیست سیاه کالاهای خارجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست جدید خرید کالاهای ممنوعه خارجی برای شرکت‌های دولتی را در سه گروه فعالیت صنعتی شامل «صنایع برق و الکترونیک»، «ماشین‌آلات و صنایع خودر...

]]>