اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:11:10 +0330fa دستگاه‌های اندرویدی قادر به اجرای برنامه‌های ویندوزی خواهند شد http://www.otaghnews.com/news/152115/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sat, 10 Oct 15 09:00:13 +0330 دستگاه‌های اندرویدی قادر به اجرای برنامه‌های ویندوزی خواهند شد
در صورتی که شما از جمله کاربران سیستم‌عامل اندروید هستید که نیاز به اجرای برنامه‌ ویندوزی خاصی بر روی گوشی یا تبلت خود دارید مطمئنا از شنیدن خبر عرضه Cross Over برای سیس

]]>