اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:59:26 +0330fa عیادت هنرمندان از باران کوثری در بیمارستان! http://www.otaghnews.com/news/152972/%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%21 Sun, 11 Oct 15 14:21:12 +0330 عیادت هنرمندان از باران کوثری در بیمارستان!
این بازیگر که روز گذشته سر فیلمبرداری فیلمی تصادف کرد، امروز 18 مهرماه تحت عمل جراحی قرار گرفت و به گفته خانواده‌اش این عمل با موفقیت انجام شد. ...

]]>