اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:01:39 +0330fa شهرک‌نشینان برای چندمین بار به مسجدالاقصی یورش بردند http://www.otaghnews.com/news/153927/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 12 Oct 15 18:00:43 +0330 شهرک‌نشینان برای چندمین بار به مسجدالاقصی یورش بردند
شهرک‌نشینان صهیونیست امروز دوشنبه در اقدامی هتاکانه و با هدف دامن زدن به تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی، برای چندمین بار به مسجدالاقصی یورش بردند....

]]>