اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:44:24 +0330fa رونمایی از طرح «هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» http://www.otaghnews.com/news/443213/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%C2%BB Thu, 28 May 20 20:08:03 +0430 رونمایی از طرح «هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پروژه «هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» اظهار کرد: بدین‌ترتیب هم‌وطنان می‌توانند ضمن برخورداری از اشتراک دسترسی ثابت به شبکه ملی اطلاعات، از خدمات تلویزیون اینترنتی نیز برخوردار شوند.

]]>
تلویزیون اینترنتی مخابرات ۲۱ بهمن ماه راه‌اندازی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/315312/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Feb 16 03:34:01 +0330 تلویزیون اینترنتی مخابرات ۲۱ بهمن ماه راه‌اندازی می‌شود
تلویزیون اینترنتی (IPTV ) شرکت مخابرات ایران در دهه فجر امسال راه اندازی می‌شود.

]]>
مخالفت وزیر ارتباطات با دخالت صدا و سیما در صدور مجوز IPTV http://www.otaghnews.com/news/154113/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-IPTV Tue, 13 Oct 15 16:21:41 +0330 مخالفت وزیر ارتباطات با دخالت صدا و سیما در صدور مجوز IPTV
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: آنچه مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتواست به صدا و سیما بازمی‌گردد و این سازمان، تنها می‌تواند رگولاتور محتوای

]]>