اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:42:13 +0330fa معاملات غیررسمی ابزار دست سودجویان http://www.otaghnews.com/news/422231/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 Mon, 28 Jan 19 10:34:03 +0330 معاملات غیررسمی ابزار دست سودجویان
حقوقدانان معتقدند یکی از دلایل وقوع زمین خواری، وجود قانون قدیمی ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰ و بهره‌گیری کلاهبرداران از خلأهای قانونی آن و همچنین معتبر شمرده شدن اسناد غیر رسمی است.

]]>
هشدار به وزارت راه و شهرسازی به خاطر تخلف سنگین http://www.otaghnews.com/news/340397/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86 Sat, 07 May 16 22:03:02 +0430 هشدار به وزارت راه و شهرسازی به خاطر تخلف سنگین
رئیس اداره اجرای احکام شهردار منطقه ۶ گفت: به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز وزارت صنایع با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شب گذشته در مقابل ساختمان این وزارتخانه بلوک های نیوجرسی گذاشته شد.

]]>
تغییر کاربری در راسته ناصر خسرو http://www.otaghnews.com/news/154694/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88 Wed, 14 Oct 15 11:33:17 +0330 تغییر کاربری در راسته ناصر خسرو
هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم حال و هوای بازار بزرگ تهران تغییر می کند؛ برخلاف رکود رایج در بازار در این ایام شاهد جنب و جوش و رونق کسب و کار برخی صنوف هستیم. این ایا

]]>