اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 06 Mar 21 15:26:38 +0330fa واکنش منفی آخوندی به احتمال آزاد شدن فروش تراکم http://www.otaghnews.com/news/444090/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85 Mon, 15 Jun 20 12:18:02 +0430 واکنش منفی آخوندی به احتمال آزاد شدن فروش تراکم
وزیر سابق راه و شهرسازی تاکید دارد که فروش تراکم هیچ کمکی به کنترل قیمت مسکن نمی‌کند.

]]>
بازگشت مخالفان تراکم فروشی به سیاست تراکم‌فروشی http://www.otaghnews.com/news/444071/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C Sun, 14 Jun 20 19:22:05 +0430 بازگشت مخالفان تراکم فروشی به سیاست تراکم‌فروشی
در حالی که متولیان و سیاست گذاران دولت های یازدهم و دوازدهم، بزرگترین ایراد قالیباف را فروش تراکم می دانستند، با التهاب بازار مسکن، تصمیم گرفته اند به تراکم فروشی روی بیاورند.

]]>
روحانی جمعه متوجه گرانی مسکن شد؟ http://www.otaghnews.com/news/444019/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sat, 13 Jun 20 21:03:18 +0430 روحانی جمعه متوجه گرانی مسکن شد؟
رئیس جمهور در حالی صبح جمعه به وزیر راه و شهرسازی دستور بررسی علل افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن را داده که این افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده بود.

]]>
۱۰درصد خانه‌های کشور خالی هستند http://www.otaghnews.com/news/433673/%DB%B1%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Fri, 11 Oct 19 10:29:08 +0330 ۱۰درصد خانه‌های کشور خالی هستند
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد خانه های موجود در کشور، خالی از سکنه اند، از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داد.

]]>
ارزش خانه‌های خالی به نقدینگی نزدیک شد http://www.otaghnews.com/news/431569/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF Sun, 25 Aug 19 14:01:07 +0430 ارزش خانه‌های خالی به نقدینگی نزدیک شد
در حالی که رقم نقدینگی به گفته وزیر اقتصاد به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، کارشناسان مسکن ارزش خانه های خالی را حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.

]]>
شش سال آزمون وخطا و اینک«هیچ» http://www.otaghnews.com/news/428795/%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%C2%AB%D9%87%DB%8C%DA%86%C2%BB Mon, 24 Jun 19 19:12:02 +0430 شش سال آزمون وخطا و اینک«هیچ»
دولت در ششمین سال فعالیت خود در حالی از طرحی جدید برای خانه دار کردن مردم سخن می‌گوید که در اجرای طرح‌های قبلی با ناکامی مواجه بوده و شرایط هر روز برای مستاجران سخت‌تر می‌شود.

]]>
«سلام» بالاخره به نقطه افتتاح رسید http://www.otaghnews.com/news/428471/%C2%AB%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Tue, 18 Jun 19 10:48:04 +0430 «سلام» بالاخره به نقطه افتتاح رسید
ترمینال «سلام» فرودگاه امام خمینی (ره) قرار است تا ساعاتی دیگر با حضور رئیس جمهور افتتاح شود.

]]>
عقب‌نشینی از تعیین سقف اجاره‌بها http://www.otaghnews.com/news/427397/%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7 Sat, 25 May 19 09:47:02 +0430 عقب‌نشینی از تعیین سقف اجاره‌بها
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.

]]>
پاسکاری پروژه‌ها توسط دولت http://www.otaghnews.com/news/426914/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Mon, 13 May 19 14:10:04 +0430 پاسکاری پروژه‌ها توسط دولت
در حالی که ۱۷ بهمن ماه سال گذشته پروژه قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان از شرکت راه آهن به شرکت ساخت برگشت داده شده بود، برای چهارمین بار این پروژه از شرکت ساخت به راه آهن عودت داده شد.

]]>
سیاستی که بازارمسکن راویران کرد http://www.otaghnews.com/news/426760/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 10 May 19 09:25:04 +0430 سیاستی که بازارمسکن راویران کرد
کارشناسان معتقدندسیاست‌ انقباضی ۶سال اخیر و فقدان ابزار مالیاتی برای مهار سوداگری در بازار مسکن،عامل رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست ودر صورت برقراری مالیات بر عایدی سرمایه،حباب قیمت فروکش می کند.

]]>
طرح توسعه دانشگاه تهران در شورای عالی شهرسازی بررسی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/423683/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 01 Mar 19 15:35:03 +0330 طرح توسعه دانشگاه تهران در شورای عالی شهرسازی بررسی می‌شود
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران در کمیته های فنی زیرمجموعه این شورا و سپس بررسی آن در صحن شورای عالی خبر داد.

]]>
ایرانیان را همیشه در صف دریافت غذا نشان می‌دهند؟ http://www.otaghnews.com/news/422118/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 26 Jan 19 11:50:47 +0330 ایرانیان را همیشه در صف دریافت غذا نشان می‌دهند؟
عباس آخوندی حالا دیگر هیچ تعهدی به دولت و سازمان‌های دولتی ندارد وقتش برای گفت گو و ترسیم تصویری از اندیشه‌هایش که در ژرفای آن تمنای آزادی خواهی و آزادشدن کسب‌وکار وزندگی شهروندان از دولت نهفته است را برای علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران تشریح کند.

]]>
جزئیات تقابل آخوندی با نظام مهندسی http://www.otaghnews.com/news/419025/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C Mon, 19 Nov 18 17:58:03 +0330 جزئیات تقابل آخوندی با نظام مهندسی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: آخوندی وقتی اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان متوقف شد، اجزای آن را در قالب ابلاغیه به نظام مهندسی ها داد که به آن پاسخ مناسب دادیم.

]]>
چراآخوندی گزینه مناسبی برای شهرداری نیست؟ http://www.otaghnews.com/news/418725/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 13 Nov 18 09:32:05 +0330 چراآخوندی گزینه مناسبی برای شهرداری نیست؟
بررسی کارنامه و رویکردهای عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد، انتصاب وی در پست شهردار تهران، آینده مثبتی را در مدیریت شهری پایتخت به دنبال نخواهد داشت.

]]>
آخوندی در حوزه مسکن کاری نکرد http://www.otaghnews.com/news/418704/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 12 Nov 18 16:24:04 +0330 آخوندی در حوزه مسکن کاری نکرد
مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت دهم عملکرد آخوندی در بخش مسکن را تقریباً هیچ عنوان کرد و گفت: از منظر کارشناسی، حرف های آخوندی تناقض های متعددی با اقداماتش دارد.

]]>
مدیریت آخوندی «بچه پولداری» است http://www.otaghnews.com/news/418695/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 12 Nov 18 13:48:06 +0330 مدیریت آخوندی «بچه پولداری» است
رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم گفت: وقتی آخوندی با افتخار می گوید حتی یک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم، نشان می دهد که خدمت به مردم را افتخار نمی داند.

]]>
مداخله دولت در بازار مسکن به میزان یک چهارم پایه پولی کشور http://www.otaghnews.com/news/418633/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sat, 10 Nov 18 22:45:08 +0330 مداخله دولت در بازار مسکن به میزان یک چهارم پایه پولی کشور
وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن دچار عدم تعادل بوده است، گفت: مداخله دولت در بخش مسکن، به قیمت هزینه‌کرد یک چهارم پایه پولی کشور تمام شد.

]]>
حمایت رئیس جمهور از طرح نوسازی بافت فرسوده http://www.otaghnews.com/news/418632/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87 Sat, 10 Nov 18 22:29:07 +0330 حمایت رئیس جمهور از طرح نوسازی بافت فرسوده
معاون اول رئیس جمهور گفت: حاشیه نشینی و بافت فرسوده، دو موضوع اصلی مورد تاکید دولت هستند و رئیس جمهور از ایده نوسازی این بافت ها حمایت می کند.

]]>
بخاطر قانون بازنشستگی از وزارت راه کناره‌گیری کردم http://www.otaghnews.com/news/418395/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85 Mon, 05 Nov 18 19:50:04 +0330 بخاطر قانون بازنشستگی از وزارت راه کناره‌گیری کردم
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: به دلیل تبعیت از قانون بازنشستگی، از وزارت راه و شهرسازی کناره‌گیری کرده‌ام.

]]>
۵سال نفس گیر با وزیر لیبرال کابینه http://www.otaghnews.com/news/418234/%DB%B5%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87 Fri, 02 Nov 18 08:57:13 +0330 ۵سال نفس گیر با وزیر لیبرال کابینه
۵ سال نفس گیر با وزیری لیبرال که انتخابی اشتباه برای سکانداری هر وزارتخانه‌ای بود، سرانجام به پایان رسید و معلوم نیست او چگونه می خواهد تاوان هزینه هایی را که به مردم تحمیل کرد، بپردازد.

]]>
جرقه اختلاف روحانی و آخوندی کجا زده شد؟ http://www.otaghnews.com/news/417718/%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sat, 20 Oct 18 20:20:06 +0330 جرقه اختلاف روحانی و آخوندی کجا زده شد؟
انتشار نامه استعفای آخوندی پس از حضور پرحاشیه امروز وی در مراسم امضای تفاهمنامه نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بافت‌های فرسوده، اختلاف نظر قدیمی این عضو کابینه با رئیس جمهور را علنی کرد.

]]>
آخوندی: امروز آخرین روز کاری‌ام است http://www.otaghnews.com/news/417717/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Sat, 20 Oct 18 20:04:08 +0330 آخوندی: امروز آخرین روز کاری‌ام است
وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز آخرین روز کاری من است.

]]>
حمایت از تعاونی کامیون‌داران برای تامین لاستیک با ارز دولتی http://www.otaghnews.com/news/417428/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Sun, 14 Oct 18 14:03:04 +0330 حمایت از تعاونی کامیون‌داران برای تامین لاستیک با ارز دولتی
وزیر راه و شهرسازی با ابراز اینکه بخشی از مشکلات کامیون‌داران در حوزه کاری ما نیست، گفت: اگر تعاونی آن‌ها بخواهد لاستیک وارد کند از آن‌ها با ارز دولتی حمایت می‌کنیم.

]]>
۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شدند http://www.otaghnews.com/news/417347/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Fri, 12 Oct 18 15:59:05 +0330 ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شدند
وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شده اند که نشان از استقبال مردم از این تسهیلات است.

]]>
سیاست‌های آخوندی بابازارمسکن چه کرد؟ http://www.otaghnews.com/news/417232/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 09 Oct 18 20:27:11 +0330 سیاست‌های آخوندی بابازارمسکن چه کرد؟
سیاست‌های غلط دولت در بازار مسکن طی سالهای اخیر، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم بار دیگر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

]]>
روحانی این هفته ۴ وزیر جدید به مجلس معرفی می‌کند http://www.otaghnews.com/news/417176/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 08 Oct 18 15:42:07 +0330 روحانی این هفته ۴ وزیر جدید به مجلس معرفی می‌کند
رئیس‌جمهور طی هفته جاری قرار است وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیران جایگزین وزارت‌خانه‌های صنعت و راه را به مجلس معرفی کند.

]]>
دستور لاریجانی و روحانی به آخوندی http://www.otaghnews.com/news/417166/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C Mon, 08 Oct 18 13:22:04 +0330 دستور لاریجانی و روحانی به آخوندی
عضو کمیسیون عمران مجلس از نامه نگاری ۶۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور برای ورود به موضوع تعلیق پروانه اشتغال به حرفه مهندسی خود از سوی وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

]]>
استعفای آخوندی مربوط به چند ماه قبل است http://www.otaghnews.com/news/417139/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Oct 18 20:33:05 +0330 استعفای آخوندی مربوط به چند ماه قبل است
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خبر استعفای وزیر راه و شهرسازی مربوط به چند ماه قبل بود که مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگرفت.

]]>
اختلاف جدی روحانی با آخوندی http://www.otaghnews.com/news/416749/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C Sat, 29 Sep 18 13:04:06 +0330 اختلاف جدی روحانی با آخوندی
یک نماینده مجلس گفت: به نظر می رسد، تصمیم رئیس جمهور برای برکناری آقای آخوندی جدی است؛ پیش از این نیز اختلاف رئیس جمهور با آقای آخوندی مشخص بود.

]]>
متخصص ایجاد تورم و رکود http://www.otaghnews.com/news/416736/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF Sat, 29 Sep 18 09:33:51 +0330 متخصص ایجاد تورم و رکود
افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن در یک‌سال، کاهش ۴۱ درصدی ساخت و ساز و ۳۵ درصدی معاملات مسکن، تعطیلی مسکن مهر و معلق ماندن مسکن اجتماعی بخشی از عملکرد آخوندی است.

]]>
«آخوندی» هفته آینده یا استعفا می‌دهد یا برکنار می‌شود http://www.otaghnews.com/news/416626/%C2%AB%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 26 Sep 18 17:10:05 +0330 «آخوندی» هفته آینده یا استعفا می‌دهد یا برکنار می‌شود
یک منبع آگاه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده یا آقای آخوندی شخصاً استعفا می‌دهد یا رئیس جمهور وی را برکنار خواهد کرد.

]]>
گزارش تاسیس شرکت قطارهای حومه‌ای به دولت رفت http://www.otaghnews.com/news/416355/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA Fri, 21 Sep 18 11:02:06 +0430 گزارش تاسیس شرکت قطارهای حومه‌ای به دولت رفت
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تهران دیگر توان پاسخگویی به افزایش ظرفیت بیش از این در حوزه حمل و نقل را ندارد، تنها راه‌حل برون‌رفت تهران از مشکلات فعلی را توسعه قطارهای حومه‌ای عنوان کرد.

]]>
ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی با حداکثر تراکم دو طبقه http://www.otaghnews.com/news/416020/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87 Thu, 13 Sep 18 14:39:07 +0430 ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی با حداکثر تراکم دو طبقه
وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۵۰ هزار مسکن مشارکتی در کشور خبر داد و گفت: مسکن مهر تراکم بسیار سنگینی را در شهر ایجاد کرده اما تراکم در مساکن مشارکتی نهایتا ۲ طبقه است.

]]>
تردد ۱۲ هزار کشتی اقیانوس‌پیما از تنگه هرمز http://www.otaghnews.com/news/415791/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2 Sat, 08 Sep 18 15:05:08 +0430 تردد ۱۲ هزار کشتی اقیانوس‌پیما از تنگه هرمز
وزیر راه و شهرسازی گفت: عدم پایبندی دولت آمریکا به برجام و بازگشت تحریم‌ها، از جمله مهم‌ترین تهدیدهای حمل و نقل دریایی و واردات و صادرات ما است.

]]>
تسریع در اجرای توافق های بندر چابهار http://www.otaghnews.com/news/415736/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1 Fri, 07 Sep 18 17:31:06 +0430 تسریع در اجرای توافق های بندر چابهار
در دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با وزیر حمل و نقل و کشتیرانی هند در دهلی نو، دو کشور بر گسترش هر چه بیشتر روابط دوجانبه به خصوص تسریع در توسعه بندر چابهار تاکید کردند.

]]>
پرورش مدیران آتی صنعت فرودگاهی کلید خورد http://www.otaghnews.com/news/415483/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Sat, 01 Sep 18 20:28:07 +0430 پرورش مدیران آتی صنعت فرودگاهی کلید خورد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در کشور به دلیل مشکلات مختلف، در بخش مدیریت نقطه ضعف داریم، از آغاز طرح پرورش مدیران آتی برای صنعت فرودگاهی خبرداد.

]]>
جزئیات فعالیت پیمانکاران ایرانی درسوریه http://www.otaghnews.com/news/415415/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 31 Aug 18 13:51:05 +0430 جزئیات فعالیت پیمانکاران ایرانی درسوریه
در سفر دو هفته قبل هیئت ایرانی به دمشق مقدمات امضای یک تفاهم نامه راهبردی امضا شد که بر اساس آن شرکت های ایرانی در بازسازی زیرساخت های سوریه مشارکت جدی خواهند داشت.

]]>
آمار متناقض پروازهای چارتری http://www.otaghnews.com/news/415325/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C Wed, 29 Aug 18 12:00:06 +0430 آمار متناقض پروازهای چارتری
در حالی که ۲۷ مردادماه امسال، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که کمتر از ۳۰ درصد پروازها چارتری است، وزیر راه و شهرسازی از آمار 70 درصدی این پروازها روایت می‌کند.

]]>
بازسازی سوریه؛ بازار مناسب شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی http://www.otaghnews.com/news/414777/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Fri, 17 Aug 18 13:23:04 +0430 بازسازی سوریه؛ بازار مناسب شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی
سفر هیئت اقتصادی ایرانی به دمشق و رایزنی در خصوص انجام اقدامات زیرساختی و عمرانی برای بازسازی این کشور، بازار مناسبی در اختیار بخش خصوصی ایران قرار خواهد داد.

]]>
همه پیشنهادات مسکنی دولت http://www.otaghnews.com/news/414513/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sat, 11 Aug 18 19:27:05 +0430 همه پیشنهادات مسکنی دولت
وزارت راه و شهرسازی در پی افزایش ناگهانی قیمت مسکن، به تازگی در تلاش است تا با تمام ابزارهای در اختیار خود و نیز تهیه لوایح قانونی مورد نظر، بازار مسکن و اجاره بها را به سامان برساند.

]]>
وزیر راه برای بررسی طرح تعریض جاده مرزی خداآفرین قول داد http://www.otaghnews.com/news/414447/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%B6-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Fri, 10 Aug 18 15:39:04 +0430 وزیر راه برای بررسی طرح تعریض جاده مرزی خداآفرین قول داد
وزیر راه و شهرسازی نسبت به بررسی و نحوه اجرای طرح تعریض و اصلاح جاده اصلی نوارمرزی شمال غرب کشورمان در حد فاصل جلفا تا اصلاندوز با اولویت محدوده شهرستان خداآفرین قول مساعد داد.

]]>
توسعه راه‌های ترانزیتی در مناطق مرزی http://www.otaghnews.com/news/414422/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C Thu, 09 Aug 18 21:27:06 +0430 توسعه راه‌های ترانزیتی در مناطق مرزی
وزیر راه و شهرسازی رشد مناسبات اقتصادی را در گرو بهبود وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای و ترانزیتی دانست و از برنامه‌ریزی برای توسعه راه‌های ترانزیتی در مناطق مرزی کشور خبر داد.

]]>
توسعه کاریکاتوری زیرساخت‌ها http://www.otaghnews.com/news/414124/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 03 Aug 18 08:59:04 +0430 توسعه کاریکاتوری زیرساخت‌ها
علی رغم هزینه کرد و سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در توسعه بندر شهید بهشتی، این منابع به دلیل نبود شبکه ریلی ترانزیتی، در حال اتلاف است.

]]>
وزیر علیه«کنترل سوداگری» http://www.otaghnews.com/news/413953/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%C2%AB%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C%C2%BB Mon, 30 Jul 18 12:26:06 +0430 وزیر علیه«کنترل سوداگری»
در حالی وزیر راه با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده که به اذعان کارشناسان و البته سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد،دریافت این نوع مالیات ابزاری دقیق برای کنترل سوداگری است.

]]>
دولت برای بهبود وضع مسکن چاره‌ای جز برکناری آخوندی ندارد http://www.otaghnews.com/news/413923/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 29 Jul 18 16:00:08 +0430 دولت برای بهبود وضع مسکن چاره‌ای جز برکناری آخوندی ندارد
وزیر کشور دولت نهم گفت: متعجبم که چرا دولت در تغییر وزیر راه و شهرسازی اینقدر تعلل می کند؛ آن هم وزیری که چند بار استیضاح شد ولی هر بار با لابی گری رأی آورد.

]]>
باید همه ظرفیت‌های حمل و نقل را برای صادرات و واردات فعال کنیم http://www.otaghnews.com/news/413804/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 26 Jul 18 20:31:08 +0430 باید همه ظرفیت‌های حمل و نقل را برای صادرات و واردات فعال کنیم
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر فعال سازی حمل ونقل بار هوایی از فرودگاه امام(ره) گفت:در شرایط جدید خیلی مهم است که امکانات بخش‌های مختلف حمل و نقل را برای صادرات و واردات بار فعال کنیم.

]]>
واکاوی ۲پیشنهاد اجاره‌ای آخوندی http://www.otaghnews.com/news/413750/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DB%B2%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C Wed, 25 Jul 18 15:31:10 +0430 واکاوی ۲پیشنهاد اجاره‌ای آخوندی
کارشناسان معتقدند تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف ۱۰ درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره ، منجر به افزایش بیش از پیش اجاره بها و زیرزمینی شدن قراردادها خواهد شد.

]]>
آخرین وضعیت مطالبات رانندگان وکامیون‌داران http://www.otaghnews.com/news/413450/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 18 Jul 18 20:53:21 +0430 آخرین وضعیت مطالبات رانندگان وکامیون‌داران
وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات پیگیری رفع مشکلات رانندگان و کامیون‌داران از تامین قطعات مصرفی ناوگان حمل و نقل عمومی با ارز دولتی خبرداد.

]]>
قرائت تازه آخوندی http://www.otaghnews.com/news/413398/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C Tue, 17 Jul 18 16:10:06 +0430 قرائت تازه آخوندی
در حالی که مشاور بین الملل وزیر راه، چندی قبل از ابطال مجوز اوفک برای خرید هواپیماهای برجامی خبر داده بود، آخوندی اعلام کرده است قراردادهای خرید هواپیما لغو نشده و تنها امکان اجرا ندارند!

]]>
تحولات اقتصاد کلان و رخدادهای سیاست خارجی؛ دو عامل گرانی مسکن! http://www.otaghnews.com/news/412878/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%9B-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%21 Thu, 05 Jul 18 13:00:04 +0430 تحولات اقتصاد کلان و رخدادهای سیاست خارجی؛ دو عامل گرانی مسکن!
وزیر راه و شهرسازی درباره راهکارهای تعدیل قیمت مسکن گفت: التهابات اقتصاد کلان و موضوعات سیاست خارجی سبب بروز تنش در بازار مسکن شده است.

]]>