اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 07 Dec 21 17:12:54 +0330fa لزوم تغییر نگاه بانک‌ها به صندوق توسعه ملی http://www.otaghnews.com/news/450671/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C Sun, 21 Nov 21 17:33:30 +0330 لزوم تغییر نگاه بانک‌ها به صندوق توسعه ملی
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: انتظار می‌رود نگاه بانک‌ها به «صندوق توسعه ملی» نگاه به حفظ ثروت نسل آینده باشد.

]]>
وزیر صنعت دولت احمدی نژاد، رئیس صندوق توسعه ملی شد http://www.otaghnews.com/news/450241/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Oct 21 13:32:54 +0330 وزیر صنعت دولت احمدی نژاد، رئیس صندوق توسعه ملی شد
طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور، مهدی غضنفری به سمت عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد. مهدی غضنفری، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت و در دولت نهم رئیس سازمان توسعه تجارت بود.

]]>
حمایت ۴۴ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی از گردشگری http://www.otaghnews.com/news/450009/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B4%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C Sun, 19 Sep 21 21:19:10 +0430 حمایت ۴۴ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی از گردشگری
از مجموع ۵۷۱ هزار میلیارد ریال سپرده گذاری ریالی صورت گرفته توسط صندوق توسعه ملی، تا کنون ۴۴ هزار میلیارد ریال به صنعت گردشگری تخصیص یافته است.

]]>
کمتر از ۲۰ درصد قراردادها به مرحله پرداخت قطعی رسیده است http://www.otaghnews.com/news/449468/%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 15 Aug 21 19:26:52 +0430 کمتر از ۲۰ درصد قراردادها به مرحله پرداخت قطعی رسیده است
از ۱۱۶.۱ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی در صندوق توسعه ملی تنها حد ۲۲ میلیارد دلار آن به مرحله پرداخت قطعی تسهیلات رسیده که کمتر از ۲۰ درصد قراردادها است.

]]>
آزادسازی ۱۶ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی http://www.otaghnews.com/news/448911/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C Sun, 27 Jun 21 19:48:21 +0430 آزادسازی ۱۶ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی
طبق آخرین داده‌های اطلاعاتی صندوق توسعه ملی، از ابتدای تاسیس این صندوق تاکنون نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق در اختیار طرح‌های جدید قرار گرفته است.

]]>
اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه http://www.otaghnews.com/news/446893/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 Thu, 17 Sep 20 01:00:25 +0430 اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه
صندوق توسعه ملی آمادگی خود را جهت سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد.

]]>
برداشت از صندوق توسعه ملی تبعات تورمی ندارد http://www.otaghnews.com/news/446877/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 17 Sep 20 00:18:11 +0430 برداشت از صندوق توسعه ملی تبعات تورمی ندارد
حقانی نسب، کارشناس ارشد اقتصادی اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی برای بازار سرمایه تبعات تورمی ندارد.

]]>
اختصاص یک درصد از ورودی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه http://www.otaghnews.com/news/446744/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 Wed, 09 Sep 20 18:44:48 +0430 اختصاص یک درصد از ورودی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
وزیر اقتصاد از اختصاص یک درصد از ورودی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد.

]]>
ما ارز خود را فروختیم؛ بانک مرکزی هم عرضه کند http://www.otaghnews.com/news/446240/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 07 Aug 20 13:35:54 +0430 ما ارز خود را فروختیم؛ بانک مرکزی هم عرضه کند
نوبخت با اعلام اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی بابت فروش ارز صندوق توسعه ملی حرف نادرستی بوده، گفت که ارز را محدود و طبق مجوز فروختیم و اگر بانک مرکزی آن را پیش خود نگه داشته بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند.

]]>
شرط عجیب بانک‌ها برای پرداخت وام ۶ میلیونی به رانندگان اتوبوس http://www.otaghnews.com/news/445842/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3 Tue, 21 Jul 20 13:09:02 +0430 شرط عجیب بانک‌ها برای پرداخت وام ۶ میلیونی به رانندگان اتوبوس
مدیرکل مسافری سازمان راهداری گفت: با وجود آنکه بانک مرکزی منابع وام کرونایی را به بانک‌ها داده، اما بانک‌های عامل از پرداخت این تسهیلات خودداری می‌کنند.

]]>
مهلت بدهکاران حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه تمدید نمی شود http://www.otaghnews.com/news/445480/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF- Mon, 13 Jul 20 14:20:02 +0430 مهلت بدهکاران حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه تمدید نمی شود
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی اصلاح شد.

]]>
<