اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 25 Jun 19 22:04:15 +0430fa احتمال فساد در حذف پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد http://www.otaghnews.com/news/427407/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 25 May 19 13:25:04 +0430 احتمال فساد در حذف پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هر نوع مباله ارزی که بر اساس اصول و قواعد بین‌الملل و از طریق نظام بانکی بین‌الملل انجام نشود احتمال سوء استفاده و فساد دارد و حذف پیمان‌سپاری ارزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

]]>
دولت‌های خارجی با صادرکننده‌های‌ خود چه می‌کنند؟ http://www.otaghnews.com/news/422070/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 25 Jan 19 16:41:02 +0330 دولت‌های خارجی با صادرکننده‌های‌ خود چه می‌کنند؟
پس از بازگشت ثبات نسبی به بازار، بسیاری از تحیلگران اقتصادی از لزوم توجه به یک ظرفیت مهم سخن گفتند؛ ظرفیت صادراتی که می‌تواند تهدید افزایش نرخ ارز را به فرصت تبدیل کند.

]]>
شرایط فعلی راه را برای صادرکنندگان غیرحرفه‌ای هموار کرده است http://www.otaghnews.com/news/421446/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 12 Jan 19 09:32:03 +0330 شرایط فعلی راه را برای صادرکنندگان غیرحرفه‌ای هموار کرده است
رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است در صورتیکه برخی تغییرهای مورد نیاز در بسته‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، شرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد شد.

]]>
ارز برگردانده شده برای فولاد زیادی هم بود! http://www.otaghnews.com/news/421411/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%21 Fri, 11 Jan 19 15:13:03 +0330 ارز برگردانده شده برای فولاد زیادی هم بود!
به گفته یک عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، با توجه به هدف تولید ۲۵ تنی فولاد در سال جاری و احتساب نیاز به ۱۲۰ دلار به ازای تولید هر تن فولاد، تنها حدود دو میلیارد نیاز ارزی صنعت فولاد برای تولید است.

]]>
پیمان‌سپاری ارزی یعنی تنبیه صادرکنندگان! http://www.otaghnews.com/news/421226/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%21 Mon, 07 Jan 19 10:08:02 +0330 پیمان‌سپاری ارزی یعنی تنبیه صادرکنندگان!
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایط فعلی که صادرکنندگان می‌توانند به عنوان یکی از پایه‌های اصلی کمک به اقتصاد کشور مطرح شوند، سیاست‌های ارزی اعمال شده برای آنها مشکل آفرین بوده و مانع از عملکرد درست آنها شده است.

]]>
افغانستان معادلات را به هم زد! http://www.otaghnews.com/news/419766/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%AF%21 Thu, 06 Dec 18 09:31:04 +0330 افغانستان معادلات را به هم زد!
در حالی‌که برخی از تجار و صادرکنندگان بعد از اجرای پیمان‌سپاری ارزی بارها نسبت به احتمال کاهش یا توقف صادرات هشدار داده بودند، جدیدترین آمارها نشان می‌دهد تنها صادرات به افغانستان با کاهش مواجه شده است.

]]>
افزایش ۱۳.۵ درصدی صادرات غیرنفتی http://www.otaghnews.com/news/419534/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B3.%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Sat, 01 Dec 18 10:41:03 +0330 افزایش ۱۳.۵ درصدی صادرات غیرنفتی
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات در هفت ماه امسال با عبور از مرز ۲۷ میلیارد دلار، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۳.۵ درصد رشد داشت.

]]>
بازگشت ارز صادراتی در سه ماه منطقی نیست http://www.otaghnews.com/news/419274/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 25 Nov 18 16:34:03 +0330 بازگشت ارز صادراتی در سه ماه منطقی نیست
به گفته یکی از اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، بخشنامه جدید درباره برگشت‌ ارز حاصل از صادرات، نه‌ تنها مشکلات را حل نکرد بلکه ابهامات را بیشتر کرده است.

]]>
بخشنامه جدید ارزی کار را برای صادرکنندگان سخت‌تر کرد http://www.otaghnews.com/news/419083/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 21 Nov 18 09:43:03 +0330 بخشنامه جدید ارزی کار را برای صادرکنندگان سخت‌تر کرد
به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر ایجاد تغییراتی در شرایط پیمان‌سپاری ارزی، برخلاف نظرات بخش خصوصی بوده و نه‌ تنها کار را برای صادرکنندگان تسهیل نکرده بلکه سخت‌تر نیز کرده است.

]]>
دستورالعمل جنجالی بانک مرکزی ابلاغ شد http://www.otaghnews.com/news/419006/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Mon, 19 Nov 18 12:59:03 +0330 دستورالعمل جنجالی بانک مرکزی ابلاغ شد
علیرغم اعتراضات فراوان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان طی روزهای گذشته، بانک مرکزی بالاخره دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.

]]>
پیمان‌سپاری ارزی، تجربه ناموفق سال‌های دور http://www.otaghnews.com/news/418937/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1 Sat, 17 Nov 18 19:49:03 +0330 پیمان‌سپاری ارزی، تجربه ناموفق سال‌های دور
صنعتگران کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند: پیمان‌سپاری ارزی با هر نام جدیدی هم که باشد، تجربه ناموفق سالهای دور است و باید کنار گذاشته شود.

]]>
چرا صادرات فرش کاهش یافت؟ http://www.otaghnews.com/news/418861/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F Fri, 16 Nov 18 10:46:03 +0330 چرا صادرات فرش کاهش یافت؟
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران از کاهش بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری ارزش صادرات فرش خبر داد و دلیل آن را ناشی از عوامل داخلی و خارجی دانست.

]]>
صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد http://www.otaghnews.com/news/418773/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 14 Nov 18 10:00:06 +0330 صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران جزئیاتی از برخی تغییرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را اعلام کرد.

]]>
مشکلات مربوط به صادرات محصولات غیرنفتی رفع شود http://www.otaghnews.com/news/418736/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 13 Nov 18 12:54:14 +0330 مشکلات مربوط به صادرات محصولات غیرنفتی رفع شود
عضو هیات مدیره انجمن فولاد، رفع مشکلات صادرات محصولات غیرنفتی و بازنگری در قوانین مربوط به عرضه محصولات در بورس را به عنوان مواردی که وزارت صمت در دوره جدید باید به آنها رسیدگی کند، برشمرد.

]]>
اولویت کاری وزیر صمت باز کردن بندهای داخلی از پای صادرات باشد http://www.otaghnews.com/news/418236/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Fri, 02 Nov 18 09:20:08 +0330 اولویت کاری وزیر صمت باز کردن بندهای داخلی از پای صادرات باشد
به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، مهمترین اولویت کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت)، برداشتن پیمان‌سپاری‌های ارزی از صادرات و همچنین استفاده از نظرات بخش خصوصی به عنوان سربازان اقتصادی است.

]]>
بزودی درباره واردات بدون انتقال ارز تصمیم گیری می کنیم http://www.otaghnews.com/news/418104/%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 30 Oct 18 11:06:06 +0330 بزودی درباره واردات بدون انتقال ارز تصمیم گیری می کنیم
وزیر صنعت گفت:طی روزهای آینده با اطلاع از آمار مربوط به حوزه تولید ، صادرات و واردات و .. درباره واردات بدون انتقال ارز تصمیم گیری خواهیم کرد .

]]>
چگونه ارز در ایران میخکوب شد؟ http://www.otaghnews.com/news/418077/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AE%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Mon, 29 Oct 18 16:11:04 +0330 چگونه ارز در ایران میخکوب شد؟
یک دکتری اقتصاد گفت: پیمان سپاری ارزی نمی تواند سیاست مناسبی برای کنترل بازار ارز در بلندمدت باشد.

]]>
مذاکره با یک بانک افغانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات http://www.otaghnews.com/news/417986/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA- Sat, 27 Oct 18 13:17:05 +0330 مذاکره با یک بانک افغانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مذاکراتی با بانک آرین افغانستان انجام شده تا امور مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان از طریق این بانک به کشور بازگردد.

]]>
بخشنامه‌ای که پای غیر حرفه‌ای‌ها را به صادرات باز می‌کند http://www.otaghnews.com/news/417621/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 18 Oct 18 17:37:08 +0330 بخشنامه‌ای که پای غیر حرفه‌ای‌ها را به صادرات باز می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پافشاری اجرای بخش‌نامه پیمان‌سپاری، ورود غیرحرفه‌ای‌ها را به صادرات در پی دارد.

]]>
تحریم بانکی، صادرات‌مان را ریالی کرد http://www.otaghnews.com/news/417190/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 08 Oct 18 20:20:06 +0330 تحریم بانکی، صادرات‌مان را ریالی کرد
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به مشکلات صادرکنندگان از جمله فعالان صنعت سرامیک با اجرای پیمان سپاری ارزی، گفت:تجار کشورهای آسیای میانه برای واردات، به چین و هند روی آوردند.

]]>
التهابات بازار ارز کاهش می‌یابد http://www.otaghnews.com/news/416795/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Sun, 30 Sep 18 14:20:04 +0330 التهابات بازار ارز کاهش می‌یابد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعهدات لازم برای صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن ارز به سامانه نیما، بر اساس مشوق‌های بانک مرکزی انجام خواهد شد.

]]>
پیمان‌سپاری ارزی، فاکتورهای قلابی را به جریان می‌اندازد http://www.otaghnews.com/news/416687/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF Fri, 28 Sep 18 10:26:05 +0330 پیمان‌سپاری ارزی، فاکتورهای قلابی را به جریان می‌اندازد
باوجود درخواست بازرگانان برای اصلاح بخشنامه پیمان‌سپاری‌ ارزی، هنوز تغییری در این بخشنامه صورت نگرفته است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در این زمینه می‌گوید هرگونه سیاست دستوری در اقتصاد، اشتباه و فسادآور است.

]]>
پیمان‌سپاری ارزی با دستور قابل اجرا نیست http://www.otaghnews.com/news/416497/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 24 Sep 18 10:24:06 +0330 پیمان‌سپاری ارزی با دستور قابل اجرا نیست
یک اقتصاددان با بیان اینکه اجرای پیمان‌سپاری ارزی، به شکل دستوری امکان‌پذیر نیست، گفت: نرخ آزاد ارز باید کنترل شود.

]]>
ارزهای صادراتی بخاطر شفاف نبودن اقتصاد بدون بازگشتند http://www.otaghnews.com/news/416446/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF Sat, 22 Sep 18 21:02:05 +0330 ارزهای صادراتی بخاطر شفاف نبودن اقتصاد بدون بازگشتند
به دنبال پیمان‌سپاری‌های ارزی و مخالفت اعضای اتاق بازرگانی ایران و درخواست اصلاح‌ها و تغییرات، یکی دیگر از فعالان این حوزه تاکید کرد که چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد به طور حتم ارز حاصل از صادرات به کشور بازخواهد گشت.

]]>
ضرورت ایجاد جریان باثبات درآمدهای ارزی در کشور http://www.otaghnews.com/news/416392/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sat, 22 Sep 18 09:22:08 +0330 ضرورت ایجاد جریان باثبات درآمدهای ارزی در کشور
یک اقتصاددان با تاکید بر ضرورت ایجاد جریان باثبات درآمدهای ارزی کشور برای ثبات در قیمت‌ها، گفت: تعهد مرتبط با پیمان‌سپاری به صورت سیستماتیک در گمرکات اخذ شده و نیازی به مراجعه محضری نیست.

]]>
سختگیری در صدور کارت‌های بازرگانی http://www.otaghnews.com/news/416143/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 16 Sep 18 11:32:07 +0430 سختگیری در صدور کارت‌های بازرگانی
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران از افزایش شرایط صدور کارت بازرگانی در راستای افزایش نظارت‌ها خبر داد.

]]>
جلسه صادرکنندگان با نهاوندیان http://www.otaghnews.com/news/416092/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 15 Sep 18 11:14:06 +0430 جلسه صادرکنندگان با نهاوندیان
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه صادرکنندگان میوه امروز درباره پیمان سپاری با معاون اقتصادی رئیس جمهور جلسه دارند، گفت: گمرک اجازه داد میوه و سبزی های مانده در بنادر صادر شود.

]]>
۸ پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی http://www.otaghnews.com/news/415993/%DB%B8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C Wed, 12 Sep 18 20:12:07 +0430 ۸ پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی
رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، هشت پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی را اعلام کرد.

]]>
اصلاحیه دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان http://www.otaghnews.com/news/415938/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Tue, 11 Sep 18 20:35:07 +0430 اصلاحیه دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
کمتر از ۳۶ ساعت قبل بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، دستورالعمل نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را ابلاغ کرد و اکنون، مجدد این دستورالعمل اصلاح و ابلاغ شده است.

]]>
ماجرای ۳.۴میلیارددلار درآمدی که ازجیب دولت می‌رود http://www.otaghnews.com/news/414546/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3.%DB%B4%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Sun, 12 Aug 18 14:59:04 +0430 ماجرای ۳.۴میلیارددلار درآمدی که ازجیب دولت می‌رود
بررسی صورت مالی ۱۵ پتروشیمی نشان می دهد که درآمد ارزی آنها بیش از هزینه خوراک شان است و به راحتی می توانند نرخ خوراک خود را به صورت ارزی پرداخت کنند که احیای این رویه ضروری به نظر می رسد.

]]>
جزئیات سه شیوه فروش ارز صادرکنندگان http://www.otaghnews.com/news/409132/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Fri, 13 Apr 18 08:57:41 +0430 جزئیات سه شیوه فروش ارز صادرکنندگان
با مکانیزم جدید فروش ارز صادراتی،از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.

]]>
رایزنی دولت برای لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی /دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه دخالت نمی‌کند http://www.otaghnews.com/news/44845/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 24 Sep 13 12:33:30 +0330

]]>