اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 23 May 24 00:25:40 +0430fa سپرده و وام بانکی بیش از ۴۰ درصد زیاد شد http://www.otaghnews.com/news/448870/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sat, 26 Jun 21 18:13:55 +0430 سپرده و وام بانکی بیش از ۴۰ درصد زیاد شد
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۴۲.۷ و ۴۴.۳ درصد افزایش یافته است.

]]>
پایان تیرماه آخرین مهلت ثبت نام مشاغل آسیب دیده از کرونا است http://www.otaghnews.com/news/445211/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 07 Jul 20 18:07:02 +0430 پایان تیرماه آخرین مهلت ثبت نام مشاغل آسیب دیده از کرونا است
دبیر هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی بابیان اینکه پایان تیر آخرین مهلت ثبت نام صنوف ومشاغل آسیب دیده شدید از کروناجهت دریافت تسهیلات است،از فراهم شدن امکان ثبت نام برای فاقدین بیمه خبرداد.

]]>
کلاهبرداری از رانندگان اتوبوس به اسم وام ۶ میلیون تومانی کرونایی! http://www.otaghnews.com/news/444720/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Sat, 27 Jun 20 19:38:03 +0430 کلاهبرداری از رانندگان اتوبوس به اسم وام ۶ میلیون تومانی کرونایی!
برخی رانندگان اتوبوس اعلام کرده اند تعدادی کلاهبردار به اسم دریافت اطلاعات واریز وام ۶ میلیون تومانی کرونا، کارت رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری را خالی کرده اند.

]]>
تشکیل ۸۸ هزار پرونده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا در بانک‌ها http://www.otaghnews.com/news/443903/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DB%B8%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 12 Jun 20 12:33:02 +0430 تشکیل ۸۸ هزار پرونده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا در بانک‌ها
تاکنون بیش از ۸۸ هزار پرونده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا جهت دریافت وام در ۲۰ بانک عامل تشکیل شده و مشمولان از فردا برای تکمیل فرآیند دریافت وام می‌توانند به شعب منتخب مراجعه کنند.

]]>
وثیقه سازی سهام عدالت، تسهیلات بانکی را عادلانه می‌کند http://www.otaghnews.com/news/443531/%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 05 Jun 20 17:40:18 +0430 وثیقه سازی سهام عدالت، تسهیلات بانکی را عادلانه می‌کند
یک کارشناس اقتصادی گفت:معمولاً افراد ضعیف بدلیل ناتوانی در تامین وثایق ، از دریافت وام بانکی محروم هستند و وثیقه سازی سهام عدالت راهی برای عادلانه سازی تسهیلات بانکی است.

]]>
بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تا پایان خرداد تمدید شد http://www.otaghnews.com/news/443271/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sat, 30 May 20 13:44:08 +0430 بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تا پایان خرداد تمدید شد
بانک مرکزی در نامه ای به بانکها بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون را تا پایان خرداد تمدید کرد.

]]>
تعاونی‌های زنان کمترین آسیب را از کرونا دیدند http://www.otaghnews.com/news/441442/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF Tue, 21 Apr 20 16:08:02 +0430 تعاونی‌های زنان کمترین آسیب را از کرونا دیدند
مشاور امور زنان اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در دوران کرونا هیچ کسب و کاری در بخش تعاون از بین نرفته است، گفت: با وجود آنکه برخی از فعالیتهای تعاونی‌ها دچار وقفه شده اما برخی تعاونی‌ها از شرایط موجود بهره‌برداری مفید کردند.

]]>
جاماندگان از یارانه نقدی از تمام حمایت‌های دولتی جاماندند http://www.otaghnews.com/news/441397/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 20 Apr 20 17:42:03 +0430 جاماندگان از یارانه نقدی از تمام حمایت‌های دولتی جاماندند
برخی افراد کم‌درآمد که به اشتباه، از شمول دریافت یارانه نقدی جامانده‌اند،در شمول دریافت کمک معیشتی هم قرار نگرفتند و اینک امکان بهره مندی از وام یک یا دو میلیون تومانی کرونا را هم ندارند.

]]>
۶۰درصد شاغلان بیمه نیستند؛ دولت برای آنها فکری ندارد http://www.otaghnews.com/news/441363/%DB%B6%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 19 Apr 20 18:28:04 +0430 ۶۰درصد شاغلان بیمه نیستند؛ دولت برای آنها فکری ندارد
یک کارشناس اقتصادی گفت: ۶۰ درصد از شاغلان در بخش غیر رسمی مشغول و فاقد بیمه هستند و دولت در حمایت‌های کرونایی برنامه‌ای برای آنها ندارد.

]]>
آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت http://www.otaghnews.com/news/441137/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA Tue, 14 Apr 20 16:21:03 +0430 آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت
گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که در یازده ماهه سال گذشته، ۲۲۷۹ فقره درخواست وام به ارزش ۱۷ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان به بانکها معرفی شده‌اند.

]]>
قرارداشتن ملک در بافت فرسوده را از طریق سامانه استعلام کنید http://www.otaghnews.com/news/440636/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Fri, 03 Apr 20 14:40:04 +0430 قرارداشتن ملک در بافت فرسوده را از طریق سامانه استعلام کنید
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهار داشت: به منظور تسریع در بازآفرینی سامانه‌های مختلفی تعریف شده که خوشبختانه نتایج خوبی را به همراه داشته است.

]]>
اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به بخشهای آسیب دیده از کرونا http://www.otaghnews.com/news/440233/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B7%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Thu, 26 Mar 20 15:51:02 +0430 اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به بخشهای آسیب دیده از کرونا
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: به بخش های اقتصادی آسیب دیده از کرونا تا سقف ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد اعطا می شود.

]]>
فرصت تسویه بدهی بانکی پس از حذف سود مرکب تا پایان آذر ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/440175/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B9%DB%B9 Wed, 25 Mar 20 13:55:02 +0430 فرصت تسویه بدهی بانکی پس از حذف سود مرکب تا پایان آذر ۹۹
بانک مرکزی نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را ابلاغ و ۳ موعد قانون را اصلاح کرد.

]]>
استمهال وام ها در دستور کار قرار گیرد http://www.otaghnews.com/news/439657/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Fri, 13 Mar 20 15:08:02 +0330 استمهال وام ها در دستور کار قرار گیرد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: در شرایط شیوع کرونا، استمهال وام ها باید در دستور کار قرار گیرد.

]]>
بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰میلیون تا سررسید انتهای۹۷ http://www.otaghnews.com/news/439570/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%B9%DB%B7 Wed, 11 Mar 20 13:31:40 +0330 بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰میلیون تا سررسید انتهای۹۷
در حالی که بانک مرکزی تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با سررسید نهایی سال ۹۷ و قبل از آن را مشمول بخشش سود و جرایم دانسته بود، تسهیلات با سررسید ۹۷ را هم مشمول این قانون اعلام شد.

]]>
شغل‌های جدید خانگی برای فارغ التحصیلان http://www.otaghnews.com/news/437948/%D8%B4%D8%BA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86 Fri, 31 Jan 20 12:05:11 +0330 شغل‌های جدید خانگی برای فارغ التحصیلان
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از وجود ۳۳۰ رشته مشاغل خانگی پر تقاضا خبر داد و فعالیت در رشته‌های جدید مشاغل خانگی را به فارغ التحصیلان توصیه کرد.

]]>
طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله نهایی رسید http://www.otaghnews.com/news/437661/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%C2%AB%DA%AF%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Fri, 24 Jan 20 20:14:45 +0330 طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله نهایی رسید
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح تامین مالی تولید با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار، از طریق تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی فعال کشور اجرایی می‌شود.

]]>
افزایش سود وام افرادی که مسکن مهر خود را تحویل نمی‌گیرند http://www.otaghnews.com/news/437652/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF Fri, 24 Jan 20 16:27:02 +0330 افزایش سود وام افرادی که مسکن مهر خود را تحویل نمی‌گیرند
مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی گفت: سود وام کسانی که واحد مسکن مهر خود را تحویل نمی‌گیرند، به ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

]]>
نامه نگاری شافعی با همتی درباره وضعیت دریافت گواهی مالیاتی http://www.otaghnews.com/news/435786/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C Thu, 12 Dec 19 14:10:10 +0330 نامه نگاری شافعی با همتی درباره وضعیت دریافت گواهی مالیاتی
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: محدود کردن لغو دریافت گواهی مالیاتی به تسویه وام‌های بانکی و نیز دریافت این گواهی، در زمان صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی، وجاهت قانونی ندارد.

]]>
گردش نظام بانکی به سمت تسهیلات خرید کالای شخصی http://www.otaghnews.com/news/434874/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C Fri, 08 Nov 19 12:19:05 +0330 گردش نظام بانکی به سمت تسهیلات خرید کالای شخصی
آمار مرتبط با تسهیلات‌دهی بانکها در نیمه اول امسال حکایت از تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیلات، به سمت توسعه و خرید کالای شخصی بوده؛ ضمن اینکه بانکها رغبتی به وام‌دهی به خرید مسکن نداشتند.

]]>
هیچ صنعتی با وام ۱۸ درصد دوام نمی‌آورد! http://www.otaghnews.com/news/434707/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%21 Mon, 04 Nov 19 11:56:14 +0330 هیچ صنعتی با وام ۱۸ درصد دوام نمی‌آورد!
یک مقام کارگری، خودتحریمی‌های داخلی را دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار دانست و گفت: هیچ صنعتی در جهان با وام ۱۸ درصد دوام نمی‌یابد و چرخ هیچ اقتصادی نمی‌چرخد.

]]>
ساخت مسکن کارگران را به انبوه‌سازان ندهید! http://www.otaghnews.com/news/433058/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%21 Fri, 27 Sep 19 11:13:07 +0330 ساخت مسکن کارگران را به انبوه‌سازان ندهید!
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است: اگر ساخت و ساز مسکن را به تعاونی‌های مسکن کارگران بسپاریم در خانه‌دار شدن کارگران موثرتر است تا اینکه دست انبوه ساز بدهیم که فرایندش طولانی و قیمتش گران شود.

]]>
پرداخت تسهیلات در بانک‌ها منوط به اخذ گزارش اعتباری شد http://www.otaghnews.com/news/432927/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Tue, 24 Sep 19 11:43:06 +0330 پرداخت تسهیلات در بانک‌ها منوط به اخذ گزارش اعتباری شد
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند.

]]>
شغل‌های خانگی پولساز را بشناسید http://www.otaghnews.com/news/432296/%D8%B4%D8%BA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF Tue, 10 Sep 19 10:31:10 +0430 شغل‌های خانگی پولساز را بشناسید
برای شاغل شدن لازم نیست حتما تخصص داشته باشید. می‌توانید از قابلیتها و هنرهایتان در خانه استفاده کنید و با اندکی خلاقیت و نوآوری برای خودتان پول درآورید.

]]>
اختصاص وام مسکن ارزان و بلندمدت به کارگران http://www.otaghnews.com/news/432190/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 07 Sep 19 15:59:04 +0430 اختصاص وام مسکن ارزان و بلندمدت به کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران خبر داد و پیش‌بینی راهکارهای حمایت از تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران را خواستار شد.

]]>
پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی http://www.otaghnews.com/news/432129/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Fri, 06 Sep 19 11:11:05 +0430 پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به هدف‌گذاری ایجاد ۱۰۰۰ صندوق خرد محلی جدید در روستاها از پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی خبر داد.

]]>
حذف یارانه پولدارها جدی شد! http://www.otaghnews.com/news/432100/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%21 Thu, 05 Sep 19 15:54:03 +0430 حذف یارانه پولدارها جدی شد!
اهم خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون که به نوعی با هفته تعاون نیز تقارن پیدا کرد، به افتتاح ۶۴۳ طرح تعاونی با اشتغال ۳۹ هزار نفری، پرداخت یارانه دستمزد به استان‌های پربیکار و اعطای تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی به زنان تعاونگر اختصاص داشت.

]]>
جزئیات پرداخت وام به دانشجویان پیام نور http://www.otaghnews.com/news/431531/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1 Sat, 24 Aug 19 17:27:07 +0430 جزئیات پرداخت وام به دانشجویان پیام نور
یک مقام مسئول در نظام بانکی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت: این تسهیلات با ارائه یک ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود.

]]>
افزایش ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی http://www.otaghnews.com/news/430192/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Thu, 25 Jul 19 15:01:06 +0430 افزایش ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۴.۲ درصدی مانده سپرده‌ها و ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان فروردین ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل، حکایت دارد.

]]>
۵ نکته درباره الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه از بدهی تسهیلات http://www.otaghnews.com/news/430157/%DB%B5-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA Wed, 24 Jul 19 16:08:03 +0430 ۵ نکته درباره الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه از بدهی تسهیلات
مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در گزارشی با طرح ۵ نکته درباره الزام بانکها به حذف سود و جریمه از بدهی تسهیلات، اعلام کرده است که بانکها میان مشتریان خوش‌حساب و بدحساب، تبعیض ناروا قرار می‌دهند.

]]>
جزئیات نحوه بخشش سود و جریمه طلبکاران بانکی http://www.otaghnews.com/news/430140/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Wed, 24 Jul 19 11:08:03 +0430 جزئیات نحوه بخشش سود و جریمه طلبکاران بانکی
معاون بانک مرکزی گفت: افرادی که بدهی غیرجاری به بانک ها دارند، تا پایان آبان می‌توانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را مبنی بر بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی ارائه نمایند.

]]>
ایراد بزرگ طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی http://www.otaghnews.com/news/429297/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C Sat, 06 Jul 19 15:28:02 +0430 ایراد بزرگ طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی
اقدام ملی برای تولید و عرضه ۴۰۰هزار واحد مسکونی آغاز شده اما کارشناسان با انتقاد از اتخاذ شیوه مشارکتی در اجرای این برنامه، معتقدند با این شیوه، اثرگذاری مطلوب بر بازار مسکن حاصل نخواهد شد.

]]>
نرخ سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط ۱۰ درصد است http://www.otaghnews.com/news/428123/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 10 Jun 19 15:52:02 +0430 نرخ سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط ۱۰ درصد است
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، زودبازده و کشاورزی کمتر از سایر تسهیلات و با کمک یارانه دولت، ۱۰ درصد است.

]]>
عبور از هفت خوان رستم برای گرفتن یک مجوز http://www.otaghnews.com/news/427963/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2 Fri, 07 Jun 19 09:58:05 +0430 عبور از هفت خوان رستم برای گرفتن یک مجوز
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است ایجاد یک میلیون شغل در سال با توجه به شرایط فعلی اقتصاد سخت و دشوار است و اگر دولت می‌خواهد طرح اشتغال روستایی با منابع کلانی که به آن اختصاص یافته به نتیجه برسد، بازرسی و نظارت عالیه بر طرح را باید ادامه دهد.

]]>
سهم اقتصادی‌ها از وام‌های بانکی زیاد شد http://www.otaghnews.com/news/427827/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Mon, 03 Jun 19 16:49:04 +0430 سهم اقتصادی‌ها از وام‌های بانکی زیاد شد
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین امسال به بخش‌های اقتصادی ۳۴۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۸۴.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۲.۹ درصد) افزایش داشته است.

]]>
مردم حق دارند بدانند منابع بانکی کجا هزینه می‌شود http://www.otaghnews.com/news/427230/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 21 May 19 10:33:04 +0430 مردم حق دارند بدانند منابع بانکی کجا هزینه می‌شود
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با بیان این که اشتغال تنها با دادن وام ایجاد نمی‌شود گفت: مسیر سرمایه‌گذاری در کشور باید به سمت صنعت و تولید ناخالص داخلی برود.

]]>
اعطای وام ارزان قیمت به تعاونی‌ها روی میز شورای هماهنگی سران قوا http://www.otaghnews.com/news/426898/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7 Mon, 13 May 19 10:02:02 +0430 اعطای وام ارزان قیمت به تعاونی‌ها روی میز شورای هماهنگی سران قوا
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین طرح جدید برای پرداخت وام ارزان قیمت به تعاونی‌ها خبر داد و گفت: این طرح در صورت تصویب شورای هماهنگی سران قوا اجرایی می‌شود.

]]>
مشکلی برای تامین علوفه در مناطق سیل زده نداریم http://www.otaghnews.com/news/426601/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 06 May 19 14:24:05 +0430 مشکلی برای تامین علوفه در مناطق سیل زده نداریم
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت:۶ میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل صندوق توسعه دامپروری به ۳ استان سیل زده تخصیص داده شده است.

]]>
ضرورت پرداخت وام با نرخ سود ترجیحی به سیل زده‌ها http://www.otaghnews.com/news/426113/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 26 Apr 19 11:20:04 +0430 ضرورت پرداخت وام با نرخ سود ترجیحی به سیل زده‌ها
عضو شورای عالی کانون ادوار مشاوره سرمایه گذاری و اعتباری خواستار پرداخت وام با نرخ سود ترجیحی، به منظور بازسازی مناطق سیل زده شد.

]]>
وام‌های بانکی از کجا سر در می‌آورند؟ http://www.otaghnews.com/news/423364/%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 21 Feb 19 18:05:02 +0330 وام‌های بانکی از کجا سر در می‌آورند؟
اعلام آمار بیشترین کاهش استخدام در شرکتها، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و رشد نقدینگی در ۱۰ سال گذشته از مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود.

]]>
جزییات پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان وام بانکی به قطعه‌سازان http://www.otaghnews.com/news/422622/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86 Tue, 05 Feb 19 10:01:02 +0330 جزییات پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان وام بانکی به قطعه‌سازان
در شرایطی قطعه سازان به دلیل مشکلاتی مثل قاچاق و طلب از خودروسازان با تعدیل گسترده نیرو مواجه شده بودند که از روز گذشته، فرآیند اعطای ٤هزار میلیارد تومان پول جدید به خودروسازان آغاز شده است.

]]>
آغاز پرداخت وام ۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان http://www.otaghnews.com/news/422593/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86 Mon, 04 Feb 19 14:48:02 +0330 آغاز پرداخت وام ۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان
با اعلام دولت مبنی بر اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور، فرآیند معرفی قطعه سازان به نظام بانکی جهت دریافت وام آغاز شد.

]]>
بخشی از منابع اشتغال فراگیر تامین نشد http://www.otaghnews.com/news/421892/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF Tue, 22 Jan 19 09:50:04 +0330 بخشی از منابع اشتغال فراگیر تامین نشد
تامین ناکافی منابع اشتغال فراگیر و همچنین تخصیص گزینشی منابع اشتغال روستایی بخشی از چالش های اجرای این دو برنامه اشتغالزایی دولت در سال ۹۷ بوده است.

]]>
کارنامه پرداخت تسهیلات در نظام بانکی http://www.otaghnews.com/news/419030/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Mon, 19 Nov 18 20:32:05 +0330 کارنامه پرداخت تسهیلات در نظام بانکی
شبکه بانکی کشور در هفت ماهه امسال بیش از ۳ تریلیون و ۵۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال معادل ۱۴.۲ درصد رشد داشته است.

]]>
۱۲.۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/417711/%DB%B1%DB%B2.%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sat, 20 Oct 18 18:31:04 +0330 ۱۲.۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش یافته است.

]]>
جزئیات اشتغال‌زایی روستایی در استان تهران http://www.otaghnews.com/news/416349/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 21 Sep 18 09:29:04 +0430 جزئیات اشتغال‌زایی روستایی در استان تهران
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران،از پرداخت ۶۵۳ میلیارد و۷۰۰میلیون ریال وام اشتغال روستایی به ۱۱۳طرح تاییدشده خبرداد و گفت: با اجرای این طرحها برای ۳۴۸۰ نفر شغل ایجاد می شود.

]]>
رویکردخاص بانک توسعه تعاون باتعاونگران http://www.otaghnews.com/news/415538/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 03 Sep 18 11:29:10 +0430 رویکردخاص بانک توسعه تعاون باتعاونگران
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی در حمایت از تعاونگران، با لحاظ شرایط پرداخت تسهیلات به فعالان این بخش، به مثابه بانک‌های تجاری عمل می‌کند.

]]>
مُسکن‌های کهنه بازارمَسکن http://www.otaghnews.com/news/414219/%D9%85%D9%8F%D8%B3%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8E%D8%B3%DA%A9%D9%86 Sun, 05 Aug 18 10:07:05 +0430 مُسکن‌های کهنه بازارمَسکن
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نه تنها کمکی به بهبود قدرت خرید مسکن خانوارها نمی کند، بلکه حتی به انتظارات تورمی و رکود بازار نیز دامن می‌زند.

]]>
احتمال کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی http://www.otaghnews.com/news/413432/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C Wed, 18 Jul 18 14:35:05 +0430 احتمال کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
معاون وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته نهایی شدن‌اش به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد.

]]>
دستورالعمل امهال وام‌های بانکی ابلاغ شد http://www.otaghnews.com/news/413279/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Sat, 14 Jul 18 19:20:07 +0430 دستورالعمل امهال وام‌های بانکی ابلاغ شد
معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانک‌ها را ابلاغ کرد.

]]>