اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 07:19:10 +0330fa مخالف FATF و مدافع اقتصاد مقاومتی؛ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهادی کابینه رییسی کیست؟ http://www.otaghnews.com/news/449398/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-FATF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 12 Aug 21 17:58:40 +0430 مخالف FATF و مدافع اقتصاد مقاومتی؛ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهادی کابینه رییسی کیست؟
در نهایت نام احسان خاندوزی در لیست نهایی کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی جا گرفت. اقتصاددان جوان مخالف FATF و منتقد جدی دولت حسن روحانی از بهارستان آمده و از مخالفان سیاست‌های دستوری است.

]]>
درد کهنه وابستگی اقتصاد کشور به ارز را با اقتصاد مقاومتی درمان کنیم http://www.otaghnews.com/news/446860/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 15 Sep 20 18:26:21 +0430 درد کهنه وابستگی اقتصاد کشور به ارز را با اقتصاد مقاومتی درمان کنیم
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به درد کهنه وابستگی اقتصاد کشور به ارز گفت: اقتصاد مقاومتی نوشته شد برای اینکه آسیب‌پذیری‌های اقتصاد را کاهش دهد اما متأسفانه دولت توجهی به این موضوع نکرد.

]]>
لابی علیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی http://www.otaghnews.com/news/445536/%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C Tue, 14 Jul 20 14:23:02 +0430 لابی علیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
برخی از مسئولان فعلی و سابق در حال رایزنی با مجمع تشخیص هستند تا این نهاد را ترغیب کنند تبدیل منطقه متبوع‌شان به منطقه آزاد یا ویژه را تایید کنند.

]]>
مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام http://www.otaghnews.com/news/443714/%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 Tue, 09 Jun 20 14:04:02 +0430 مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
همزمان با مهلت قانونی شورای نگهبان برای بررسی لایحه تجارت، شبکه کانون‌های تفکر ایران با ارسال نامه‌ای به اعضا شورای نگهبان خواستار بازگشت این لایحه به مجلس شد.

]]>
امسال باید ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کنیم http://www.otaghnews.com/news/443394/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 02 Jun 20 12:24:05 +0430 امسال باید ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کنیم
رییس سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از ضرورت صرفه‌جویی ۲۲ هزار میلیارد تومانی در سال جاری خبر داد.

]]>
تخصیص اعتبار ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح های عمرانی کشور http://www.otaghnews.com/news/443212/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Thu, 28 May 20 19:52:05 +0430 تخصیص اعتبار ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح های عمرانی کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد: دولت از طریق تبدیل اسناد خزانه و اوراق بهادار، پول نقد در اختیار پیمانکاران قرار می دهد تا شاهد تسریع در روند اجرای پروژه ها باشیم.

]]>
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جامع و فراگیر است http://www.otaghnews.com/news/442168/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 07 May 20 17:10:04 +0430 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جامع و فراگیر است
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بسته‌ای که تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بسته‌ای جامع و فراگیر است.

]]>
جزئیات ۸برنامه جهش تولید کشاورزی http://www.otaghnews.com/news/441599/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C Sat, 25 Apr 20 11:34:02 +0430 جزئیات ۸برنامه جهش تولید کشاورزی
یک مقام مسئول در وزارت جهاد با بیان اینکه در نسخه مقدماتی برنامه جهش تولید ۸ برنامه شامل ۵۲ پروژه تدوین شده است، گفت:ایران در حدود سه سال آینده در حوزه واکسن و داروهای دامی خودکفا می شود.

]]>
رسیدن به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا امکان‌پذیر نیست http://www.otaghnews.com/news/438640/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 18 Feb 20 13:34:02 +0330 رسیدن به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا امکان‌پذیر نیست
رئیس کل بانک مرکزی گفت: امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.

]]>
گردش ارز، احیاگر تجارت خارجی http://www.otaghnews.com/news/438311/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Mon, 10 Feb 20 13:41:03 +0330 گردش ارز، احیاگر تجارت خارجی
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه گردش ارز، احیاگر تجارت خارجی است، گفت: علیرغم سخت ترین تحریم ها، وزن صادرات ایران ٢٠ درصد رشد کرد.

]]>
بنگاه داری بانک ها باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد http://www.otaghnews.com/news/438174/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Thu, 06 Feb 20 21:29:02 +0330 بنگاه داری بانک ها باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد
یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را به جز در موارد تشریفاتی و غیر اساسی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است.

]]>
نقشه بدخواهان ایران، تحمیل انزوا به اقتصاد ماست http://www.otaghnews.com/news/438156/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 06 Feb 20 15:59:04 +0330 نقشه بدخواهان ایران، تحمیل انزوا به اقتصاد ماست
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: نقشه بدخواهان ایران، تحمیل انزوا به اقتصاد ماست و این نقشه به هر صورتی باید با شکست مواجه شود.

]]>
اقتصاد ایران حتماً باید با بازار مالی جهان ارتباط داشته باشد http://www.otaghnews.com/news/437843/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Tue, 28 Jan 20 20:32:02 +0330 اقتصاد ایران حتماً باید با بازار مالی جهان ارتباط داشته باشد
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران اگر بخواهد به ظرفیت خود برسد حتماً باید با بازار مالی جهان ارتباط داشته باشد، گفت: معنی اقتصاد مقاومتی اقتصاد منزوی‌ مدنظر بدخواهان نیست.

]]>
توزیع ۱۵ هزار حلقه لاستیک سنگین با هماهنگی وزارت راه http://www.otaghnews.com/news/437086/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87 Sat, 11 Jan 20 14:02:08 +0330 توزیع ۱۵ هزار حلقه لاستیک سنگین با هماهنگی وزارت راه
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت عدم صدور مجوز توزیع ۱۵ هزار حلقه لاستیک سنگین گفت: با هماهنگی وزارت راه، واردکنندگان می توانند نسبت به توزیع این لاستیک ها اقدام کنند.

]]>
در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/436878/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Mon, 06 Jan 20 14:06:05 +0330 در راه سردار سلیمانی اقتصاد مقاومتی را تقویت می‌کنیم
رییس کل بانک مرکزی گفت: کاری که ما اقتصادی‌ها می‌توانیم انجام دهیم فارغ از آنچه مسئولان سیاسی تصمیم می‌گیرند، مقابله با فشار اقتصادی آمریکاست و اینکه بتوانیم اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم و آثار منفی تحریم را بر اقشار مختلف و اقتصاد کاهش دهیم.

]]>
سیستم حکمرانی، می‌تواند ما را از پا در آورد http://www.otaghnews.com/news/436576/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF Mon, 30 Dec 19 23:41:07 +0330 سیستم حکمرانی، می‌تواند ما را از پا در آورد
وزیر نیرو گفت: باید بعد از چهار دهه جمع بندی داشته باشیم که چرا در این عرصه نسبت به سایر عرصه ها دستاوردهای چشمگیری نداشتیم.

]]>
قانون سلیقه‌ای اجرا می‌شود؛ چرا پزشکان مالیات نمی‌دهند؟ http://www.otaghnews.com/news/435316/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 18 Nov 19 19:28:04 +0330 قانون سلیقه‌ای اجرا می‌شود؛ چرا پزشکان مالیات نمی‌دهند؟
رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق تعاون ایران با اشاره به قوانین دست و پاگیر کسب و کار گفت: سازمان مالیاتی با احیای پرونده های۵ سال گذشته،شرکت‌ها را درگیر کرده و در مواقعی ترمز ادامه فعالیت است.

]]>
مشکل سازندگان داخلی صنعت نفت با آئین‌نامه‌های اجرایی http://www.otaghnews.com/news/435303/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 18 Nov 19 16:51:05 +0330 مشکل سازندگان داخلی صنعت نفت با آئین‌نامه‌های اجرایی
رییس هیات مدیره استصنا گفت:عمده مشکل ما با آیین نامه های اجرایی وزارتخانه های نفت، صمت و بانک مرکزی است. لازم است که این آیین نامه ها مورد بازنگری قرار گرفته و با قانون تطبیق داده شود.

]]>
تنها راه مبارزه اصولی با فساد تحقق اقتصاد هوشمند است http://www.otaghnews.com/news/435157/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 14 Nov 19 20:10:05 +0330 تنها راه مبارزه اصولی با فساد تحقق اقتصاد هوشمند است
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت اقتصاد هوشمند گفت: تنها راه مبارزه اصولی با فساد، شفافیت و ایجاد اتاق شیشه ای، الکترونیکی کردن فرآیند ها و شکل گیری اقتصاد هوشمند است.

]]>
ایران تنها شش رایزن بازرگانی در جهان دارد http://www.otaghnews.com/news/435110/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 13 Nov 19 21:47:05 +0330 ایران تنها شش رایزن بازرگانی در جهان دارد
رییس سازمان گسترش اقتصاد مقاومتی گفت: ایران تنها شش رایزن بازرگانی در کل جهان دارد، در حالی‌که کشور ترکیه تنها در کشور عراق ۲۱رایزن بازرگانی دارد و این نشان از عدم توجه به مسئله بازرگانی و صادرات است.

]]>
احتمال تغییر نرخ‌های خرید تضمینی http://www.otaghnews.com/news/434934/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C Sat, 09 Nov 19 16:27:05 +0330 احتمال تغییر نرخ‌های خرید تضمینی
مجری طرح چغندر قند با بیان اینکه پیگیری هایی به منظور تجدیدنظر در قیمت تضمینی محصولات زراعی در حال انجام است، گفت: امیدواریم قیمت تضمینی چغندرقند نیز، افزایش یابد.

]]>
شمشیردولبه واردات گندم http://www.otaghnews.com/news/434639/%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85 Sat, 02 Nov 19 18:10:09 +0330 شمشیردولبه واردات گندم
در حالی که دولت تصمیم دارد کسری گندم را از طریق واردات تامین کند و واردات گندم حدود ٢٩٠٠ تومان در هر کیلو تمام می شود، کشاورزان داخلی حاضر هستند گندم خود را ٢٥٠٠ تومان به دولت بفروشند.

]]>
جزییاتی از پیوستن ۶ کشور عربی به تحریم آمریکایی علیه ایران http://www.otaghnews.com/news/434547/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%B6-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 31 Oct 19 18:22:08 +0330 جزییاتی از پیوستن ۶ کشور عربی به تحریم آمریکایی علیه ایران
شش کشور عربی درحالی به تحریم های آمریکا علیه ایران پیوستند که اخیرا وزیر خزانه داری آمریکا با حضور در کنار مقامات رژیم صهیونیستی وعده دور تازه تحریم‌ها را داده بود.

]]>
احیای وزارت بازرگانی علیرغم مغایرت با قانون http://www.otaghnews.com/news/433249/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 Tue, 01 Oct 19 13:41:06 +0330 احیای وزارت بازرگانی علیرغم مغایرت با قانون
طرح احیای وزارت بازرگانی در حالی با رأی‌گیری عادی به تصویب مجلس رسید که نیازمند رأی دوسوم نمایندگان بود و انتظار می رود شورای نگهبان این مغایرت‌ها را مورد توجه قرار دهد.

]]>
پروژه‌های اقتصاد مقاومتی صنعت نفت به کجا رسید؟ http://www.otaghnews.com/news/432275/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F Mon, 09 Sep 19 17:03:04 +0430 پروژه‌های اقتصاد مقاومتی صنعت نفت به کجا رسید؟

]]>
صرفه‌جویی ۴ میلیارد مترمکعبی منابع آبی کشور با توسعه گلخانه‌ها http://www.otaghnews.com/news/430879/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 09 Aug 19 20:15:44 +0430 صرفه‌جویی ۴ میلیارد مترمکعبی منابع آبی کشور با توسعه گلخانه‌ها
مجری طرح توسعه گلخانه‌ها با بیان اینکه در پایان اجرای این طرح، حدود ۴ میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی می شود، گفت: تشخیص آلودگی محصولات گلخانه بر عهده ما نیست و ابزاری هم برای این کار نداریم.

]]>
پیش بینی خوداتکایی ایران در تولید پنبه تا سال ۱۴۰۴ http://www.otaghnews.com/news/429318/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4 Sat, 06 Jul 19 23:05:27 +0430 پیش بینی خوداتکایی ایران در تولید پنبه تا سال ۱۴۰۴
مجری طرح پنبه کشور گفت: ضریب خوداتکایی پنبه تا ۱۴۰۴ به ۱۰۰ درصد خواهد رسید و میزان تولید این محصول ۳۸۶ هزار تن می رسد.

]]>
پایان روزهای سیاه طلای سفید http://www.otaghnews.com/news/428761/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF Mon, 24 Jun 19 10:20:04 +0430 پایان روزهای سیاه طلای سفید
تولید پنبه طی ۱۷ سال گذشته ۲.۵ برابر کاهش یافته اما مسئولان وزارت جهاد می گویند اجرای طرح اقتصاد مقاومتی منجر به توقف سیرنزولی تولید شده و از امسال سیر صعودی تولید آغاز می شود.

]]>
ماجرای «بسته جدید» تامین اجتماعی برای رونق تولید http://www.otaghnews.com/news/427282/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%C2%BB-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF- Wed, 22 May 19 16:00:02 +0430 ماجرای «بسته جدید» تامین اجتماعی برای رونق تولید
سازمان تامین اجتماعی اخیرا در حالی بسته «جدید» حمایت از رونق تولید را رونمایی کرد که به اذعان کارشناسان، مفاد این بسته طی سالهای گذشته برعهده و جزو تکالیف این سازمان بوده است.

]]>
احیای وزارت بازرگانی۲هزارمیلیاردتومان هزینه روی دست مردم می‌گذارد http://www.otaghnews.com/news/427105/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%B2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 18 May 19 15:28:03 +0430 احیای وزارت بازرگانی۲هزارمیلیاردتومان هزینه روی دست مردم می‌گذارد
یک کارشناس اقتصادی گفت: اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید و ... دست کم به ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

]]>
فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز می‌شود http://www.otaghnews.com/news/426771/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 10 May 19 14:20:04 +0430 فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز و تاثیر مثبتی در بازار ارز بر جای می گذارد که قیمت واقعی دلار نیز در این بازار کشف می شود.

]]>
احیاء وزارت بازرگانی خودکفایی را برباد می‌دهد http://www.otaghnews.com/news/426028/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Wed, 24 Apr 19 09:58:02 +0430 احیاء وزارت بازرگانی خودکفایی را برباد می‌دهد
دولت در حالی طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی را دنبال می کند که این امر می تواند منجر به گسترش واردات در سال رونق تولید و دوران تحریم شود و خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد.

]]>
بازار صادراتی خوب ایران در حوزه تکنولوژی ساخت پهپاد و بالگرد/ چگونه از پرتابگرهای خارجی بی نیاز شدیم؟ http://www.otaghnews.com/news/425151/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F Fri, 05 Apr 19 08:12:03 +0430 بازار صادراتی خوب ایران در حوزه تکنولوژی ساخت پهپاد و بالگرد/ چگونه از پرتابگرهای خارجی بی نیاز شدیم؟
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی با بیان اینکه صنعت هوایی در موضوعات امنیتی و اقتصادی به‌صورت مستقیم تأثیرگذار است گفت: پروژه های هوایی بودجه میلیاردی می خواهند.

]]>
آمار اشتغال زنان رضایت‌بخش نیست http://www.otaghnews.com/news/423623/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 27 Feb 19 21:52:02 +0330 آمار اشتغال زنان رضایت‌بخش نیست
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه آمار ارائه شده از وضعیت اشتغال بانوان رضایت بخش نیست گفت:‌ بهره‌وری، تضمین‌کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصادی به شمار می‌آید.

]]>
غفلت از صادرات با ارزش‌افزوده بالا http://www.otaghnews.com/news/423236/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7 Mon, 18 Feb 19 22:41:05 +0330 غفلت از صادرات با ارزش‌افزوده بالا
طی ۱۰ ماه سال جاری ۱۵ قلم عمده صادراتی کشور ۱۶.۳ میلیارد دلار ارزش ارزی داشته که از این میزان ۱۴.۳ میلیارد دلار یعنی ۸۷.۷ درصد مربوط به محصولات خام و گازی است.

]]>
FATF مکمل اثرات تحریم بر اقتصاد ایران http://www.otaghnews.com/news/423224/FATF-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 18 Feb 19 18:14:02 +0330 FATF مکمل اثرات تحریم بر اقتصاد ایران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئولین خارجی گفته اند که اگر ایران FATF را بپذیرد، بسته تحریم ما کامل می شود.

]]>
نقطه درخشان کارنامه اقتصاد مقاومتی http://www.otaghnews.com/news/423187/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C Mon, 18 Feb 19 09:56:02 +0330 نقطه درخشان کارنامه اقتصاد مقاومتی
قانون چک درحالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیل‎گر اقتصادی تغییر دهد.

]]>
هیات‌رئیسه اتاق ایران استعفا نداده است http://www.otaghnews.com/news/422311/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 29 Jan 19 17:07:02 +0330 هیات‌رئیسه اتاق ایران استعفا نداده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه، هیات رئیسه استعفا نداده است، از همراهی رئیس اتاق در سفر معاون اول رئیس‌جمهور به سوریه خبر داد و گفت: به دولت نقد داریم، ولی پای کار هستیم.

]]>
استراتژی عربستان در کاهش خام‌فروشی LPG http://www.otaghnews.com/news/421781/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-LPG Sat, 19 Jan 19 17:21:04 +0330 استراتژی عربستان در کاهش خام‌فروشی LPG
عربستان به عنوان بزرگترین مصرف کننده LPG در خاورمیانه با طراحی ۵ طرح اقدام به ایجاد ارزش افزوده برای گازمایع خود کرده است در حالیکه ایران همچنان به خام‌فروشی در این زمینه ادامه می‌دهد.

]]>
۵ مغایرت لایحه بودجه ۹۸ با برنامه ششم و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی http://www.otaghnews.com/news/421534/%DB%B5-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C Sun, 13 Jan 19 21:37:02 +0330 ۵ مغایرت لایحه بودجه ۹۸ با برنامه ششم و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۹۸ با بندهای «الف» و «ب» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

]]>
گلایه های سنگین فعالان اقتصادی از نگاه دولت به کارآفرینی http://www.otaghnews.com/news/421304/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C Tue, 08 Jan 19 18:49:04 +0330 گلایه های سنگین فعالان اقتصادی از نگاه دولت به کارآفرینی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با گلایه شدید از دولت برای نادیده گرفتن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها گفت: امروز دولت با صدور بخشنامه با فعالان اقتصادی حرف می‌زند و آنها را در تصمیمات بازی نمی‌دهد.

]]>
بازخوانی تهدیدات لایحه اصلاح قانون مبارزه باپولشویی http://www.otaghnews.com/news/419756/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C Wed, 05 Dec 18 19:17:02 +0330 بازخوانی تهدیدات لایحه اصلاح قانون مبارزه باپولشویی
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد.

]]>
نگاه ویژه رحمانی به تحقق اقتصاد مقاومتی http://www.otaghnews.com/news/417916/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C- Thu, 25 Oct 18 19:34:05 +0330 نگاه ویژه رحمانی به تحقق اقتصاد مقاومتی
مدیر عامل سازمان گسترش صنایع برنامه‌های رحمانی رادر راستای تحقق و تسهیل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و توجه به حمایت از تولید کالای ایرانی را از محورهای ارزشمند این برنامه معرفی کرد.

]]>
مقررات مربوط به نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران تصویب شد http://www.otaghnews.com/news/417657/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Fri, 19 Oct 18 14:25:07 +0330 مقررات مربوط به نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران تصویب شد
شورای پول و اعتبار اصلاحیه «دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران» را در ۷۹ ماده و ۲۲ تبصره تصویب کرد.

]]>
گازِ تحریم‌ناپذیر را جایگزین نفتِ تحریم‌پذیر کنید http://www.otaghnews.com/news/417518/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%90-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%90-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Tue, 16 Oct 18 14:23:05 +0330 گازِ تحریم‌ناپذیر را جایگزین نفتِ تحریم‌پذیر کنید
اندیشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توسعه ظرفیت های تجارت گاز کشور و جایگزینی صادرات گاز به جای صادرات نفت خام شد.

]]>
چرا کره‌جنوبی به توافقنامه پاریس پیوست؟ http://www.otaghnews.com/news/417242/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 10 Oct 18 09:38:10 +0330 چرا کره‌جنوبی به توافقنامه پاریس پیوست؟
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی و محیط زیست گفت:موافقت‌نامه پاریس مطابق با برنامه‌های ملی کره‌جنوبی است و این کشور حتی بدون این معاهده نیز، به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد رفت.

]]>
آغاز «قانون‌نویسی خوب» http://www.otaghnews.com/news/416724/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%C2%BB Sat, 29 Sep 18 09:25:06 +0330 آغاز «قانون‌نویسی خوب»
عدم جرم‌انگاری در متن قوانین کشور موجب فقدان ضمانت اجرای کافی در آن‌ها شده است؛ یکی از قوانینی که از این موضوع آسیب دیده، قانون حداکثر استفاده از توان داخل است.

]]>
ضرورت ایجاد زنجیره تولید و افزایش درآمد عشایر http://www.otaghnews.com/news/416571/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1 Tue, 25 Sep 18 16:59:04 +0330 ضرورت ایجاد زنجیره تولید و افزایش درآمد عشایر
وزیر جهاد کشاورزی گفت:جنگ‌ روانی اساس جنگ اقتصادی دشمن است و وظیفه ملی داریم اقدامات و توفیقات به دست آمده در نظام اسلامی را در مقایسه با گذشته اطلاع رسانی و تبیین نماییم.

]]>
ماهیگیری از آب گل آلود http://www.otaghnews.com/news/416363/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF Fri, 21 Sep 18 14:40:05 +0430 ماهیگیری از آب گل آلود
درحالی که متولی حوزه تولید به شدت تاکید دارد که کشور نیازی به واردات شیرخشک ندارد و هرگونه واردات خسارت چشمگیری به تولید داخل وارد می کند، عده ای همچنان بر طبل واردات می کوبند.

]]>
نشست توجیهی برای مدیران مشاغل حساس دولتی http://www.otaghnews.com/news/416177/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Sun, 16 Sep 18 22:13:12 +0430 نشست توجیهی برای مدیران مشاغل حساس دولتی
مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی، برنامه گفتمان سازی امنیت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی این مرکز را برای مدیران و متصدیان مشاغل حساس تشریح کرد.

]]>