اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 07 Dec 21 16:47:01 +0330fa جایگاه‌داران سوخت مشمول مالیات ‌بر ‌ارزش‌افزوده هستند http://www.otaghnews.com/news/445769/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1-%E2%80%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 19 Jul 20 15:09:03 +0430 جایگاه‌داران سوخت مشمول مالیات ‌بر ‌ارزش‌افزوده هستند
سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور فراخوانی، جایگاه داران سوخت را به عنوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، جهت ثبت نام در این نظام مالیاتی فراخوان کرد.

]]>
پایان اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از ۱۳ سال http://www.otaghnews.com/news/445530/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Tue, 14 Jul 20 12:48:04 +0430 پایان اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از ۱۳ سال
اگرچه سال ۹۲ سال پایانی اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بود اما به دلیل تعلل دولت و مجلس، پس از گذشت ۱۳ سال از اجرای آزمایشی،طبق وعده مجلسی ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ قانون جدید اجرا می شود.

]]>
لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد http://www.otaghnews.com/news/445425/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Sun, 12 Jul 20 14:18:06 +0430 لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.

]]>
آیا اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قیمت‌ها را تغییر می‌دهد؟ http://www.otaghnews.com/news/443451/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F Wed, 03 Jun 20 17:52:06 +0430 آیا اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قیمت‌ها را تغییر می‌دهد؟
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تغییر نکرده قیمت‌ها افزایش نخواهند داشت.

]]>
واردات طلا، نقره و پلاتین از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد http://www.otaghnews.com/news/443012/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AF Sun, 24 May 20 14:06:04 +0430 واردات طلا، نقره و پلاتین از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
واردات فلزات گران‌بها اعم از طلا، نقره و پلاتین به صورت خام و طبق ضوابط بانک مرکزی از تمامی حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۹ معاف شد.

]]>
امروز، مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده تمام می‌شود http://www.otaghnews.com/news/442827/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 20 May 20 15:32:04 +0430 امروز، مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده تمام می‌شود
با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های آن اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی به تعویق افتاد که یکی از آن‌ها ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بود و مودیان تا پایان امروز فرصت دارند تا اظهارنامه مذکور را ارائه کنند.

]]>
۵ بند جدید حمایت مالیاتی دولت در دوران کرونا http://www.otaghnews.com/news/442788/%DB%B5-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Tue, 19 May 20 22:26:37 +0430 ۵ بند جدید حمایت مالیاتی دولت در دوران کرونا
رئیس سازمان امور مالیاتی در اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد موعدهای مقرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۵ بند جدید را ابلاغ کرد.

]]>
تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.otaghnews.com/news/442725/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87 Mon, 18 May 20 20:27:02 +0430 تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده
یک کارشناس اقتصادی گفت: سامانه مودیان در قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

]]>
۳۱ اردیبهشت، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده نوبت زمستان http://www.otaghnews.com/news/442713/%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 18 May 20 17:17:06 +0430 ۳۱ اردیبهشت، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده نوبت زمستان
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۳۱ اردیبهشت ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۸ است.

]]>
آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ٩٨صادرکنندگان از اول خرداد http://www.otaghnews.com/news/442534/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%A9%D9%A8%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF Fri, 15 May 20 14:01:05 +0430 آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ٩٨صادرکنندگان از اول خرداد
بنا بر پیگیری‌های به عمل آمده از سوی کنفدراسیون صادرات ایران از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، این سازمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال۹۸ را از ابتدای خرداماه آغاز می‌کند.

]]>
عزم جدی در استفاده از سامانه جام وجود ندارد http://www.otaghnews.com/news/442495/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 14 May 20 15:33:06 +0430 عزم جدی در استفاده از سامانه جام وجود ندارد
سرپرست معاونت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: عزم جدی در استفاده از سامانه جام وجود ندارد.

]]>