اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 14:41:47 +0330fa بخش خصوصی مشکلات خود را با وزارت اقتصاد در میان می‌گذارد http://www.otaghnews.com/news/450942/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 06 Dec 21 17:45:56 +0330 بخش خصوصی مشکلات خود را با وزارت اقتصاد در میان می‌گذارد
به دنبال ارسال نامه‌ای از وزیر اقتصاد به رئیس اتاق ایران مقرر شد بخش خصوصی مشکلات خود را که در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است، شناسایی و در اختیار این وزارت‌خانه قرار دهد.

]]>
خریداران سهام دولتی برای اضافه برداشت پول‌شان به بانک و کارگزاری مراجعه کنند http://www.otaghnews.com/news/444844/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 30 Jun 20 11:46:36 +0430 خریداران سهام دولتی برای اضافه برداشت پول‌شان به بانک و کارگزاری مراجعه کنند
در حالیکه قرار بود تا پایان خرداد اضافه برداشت خرید سهام دولتی به حساب سهام‌داران برگردد، همچنان پول برخی سهامداران برنگشته که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: این پول نزد ما نیست و به بانک‌ها برگشته است.

]]>
وعده به خریداران سهام دولتی http://www.otaghnews.com/news/443799/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Wed, 10 Jun 20 19:30:12 +0430 وعده به خریداران سهام دولتی
درحالیکه خریداران سهام دولتی با مشکلاتی چون اضافه برداشت و عدم ثبت دارایی‌ آن‌ها در پرتفوی کارگزاری‌شان مواجه شده بودند، طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد با اتمام بررسی اطلاعات موجود در این زمینه، این مشکلات تا پایان این هفته برطرف خواهند شد.

]]>
گلایه‌های بی‌جواب مانده مردم از خرید سهام دولتی http://www.otaghnews.com/news/443736/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Tue, 09 Jun 20 19:37:02 +0430 گلایه‌های بی‌جواب مانده مردم از خرید سهام دولتی
در حالی‌که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد اضافه برداشت‌ها در خرید سهام دولتی ۳ روز پیش باید به حساب مردم باز می‌گشت، اما برخی از مردمی که با این مشکل روبرو شده بودند، همچنان درگیر این مسئله هستند.

]]>
افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۶ درصد شد http://www.otaghnews.com/news/443611/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Jun 20 10:49:52 +0430 افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۶ درصد شد
نشست شب گذشته شورای عالی کار با دو مصوبه مهم پایان یافت؛ مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد.

]]>
از نظر اقتصاددانان یک پای مردمی کردن اقتصاد می‌لنگد http://www.otaghnews.com/news/443411/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%AF Tue, 02 Jun 20 16:51:02 +0430 از نظر اقتصاددانان یک پای مردمی کردن اقتصاد می‌لنگد
درحالیکه یکی از اهداف واگذاری اموال دولتی در سال‌جاری در قالب صندوق‌های ETF مردمی کردن اقتصاد و افزایش سهم و نقش مردم در اقتصاد عنوان شده است، کارشناسان اقتصادی یکی از عناصر اصلی مردمی کردن اقتصاد را در اعطای مدیریت سهام این اموال به مردم می‌دانند.

]]>
مشارکت بیش از ۳ میلیون نفر در خرید سهام دولتی http://www.otaghnews.com/news/442994/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Sat, 23 May 20 21:43:02 +0430 مشارکت بیش از ۳ میلیون نفر در خرید سهام دولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بیش از سه میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار نفر با سرمایه گذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان در پذیره نویسی برای خرید سهام دولتی مشارکت کرده‌اند.

]]>
واریز ۴ هزار و ۱۸۰ میلیاردی خزانه به وزارت بهداشت http://www.otaghnews.com/news/442469/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Wed, 13 May 20 20:33:25 +0430 واریز ۴ هزار و ۱۸۰ میلیاردی خزانه به وزارت بهداشت
معاونت نظارت و خزانه‌داری کل کشور در وزارت اقتصاد از واریز ۴ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت خبر داد.

]]>
بزرگترین عرضه اموال دولتی در هفته آینده http://www.otaghnews.com/news/442395/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 12 May 20 16:36:05 +0430 بزرگترین عرضه اموال دولتی در هفته آینده
معاون وزیر اقتصاد از بزرگ‌ترین عرضه اموال دولتی در هفته آینده که مربوط به بانک سپه است، خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت باید عرضه شود که این برنامه را محقق خواهیم کرد.

]]>
بررسی وضعیت بورس در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته آینده http://www.otaghnews.com/news/442169/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Thu, 07 May 20 17:26:02 +0430 بررسی وضعیت بورس در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته آینده
بررسی وضعیت اخیر بورس کشور و جمع بندی درباره‌ی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از دستور کارهای جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته آینده است.

]]>
بار هوشمندسازی اقتصاد بر دوش نظام مالیاتی http://www.otaghnews.com/news/441856/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C Thu, 30 Apr 20 19:09:03 +0430 بار هوشمندسازی اقتصاد بر دوش نظام مالیاتی
اقتصاد هوشمند یکی از طرح‌های مهم وزارت اقتصاد است که در این زمینه، وزیر اقتصاد از هوشمندسازی مالیات به عنوان اهرم فشاری برای اقتصاد هوشمند یاد کرده که طبق گفته رئیس سازمان مالیاتی نقشه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین شده است.

]]>
آخرین وضعیت اقتصاد هوشمند در ایران http://www.otaghnews.com/news/441778/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 28 Apr 20 20:19:03 +0430 آخرین وضعیت اقتصاد هوشمند در ایران
رئیس مرکز فناوری اطلاعات واقتصاد هوشمنددر وزارت اقتصاد بابیان اینکه کروناموجب کمک و توجه به اقتصاد هوشمند وفناوری‌های اطلاعاتی شده است، مجموعه اقدامات این مرکزبرای گسترش اقتصاد هوشمند در سال گذشته وبرنامه‌های در حال تدوین سال جاری دراین زمینه راتشریح کرد.

]]>
چه‌قدر از خزانه برای کرونا خرج شد؟ http://www.otaghnews.com/news/440977/%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sat, 11 Apr 20 10:28:58 +0430 چه‌قدر از خزانه برای کرونا خرج شد؟
خزانه‌داری کل کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور حمایت و پشتیبانی از کادر بهداشت و درمان و مقابله با ویروس کرونا، معادل ۵۸ هزار و ۶۶.۴ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

]]>
واگذاری شرکت‌های دولتی چقدر محقق شد؟ http://www.otaghnews.com/news/440525/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 01 Apr 20 12:40:02 +0430 واگذاری شرکت‌های دولتی چقدر محقق شد؟
عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ از سوی این وزارتخانه تشریح شد.

]]>
گزارش وزارت اقتصاد؛ سال ۱۳۹۸ در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی چه اقداماتی انجام شد؟ http://www.otaghnews.com/news/440510/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9B-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 01 Apr 20 10:46:20 +0430 گزارش وزارت اقتصاد؛ سال ۱۳۹۸ در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی چه اقداماتی انجام شد؟
وزارت اقتصاد گزارشی از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد.

]]>
کدام بخش‌ها مشمول مالیات مستقیم خواهند شد؟ http://www.otaghnews.com/news/440504/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Tue, 31 Mar 20 22:39:23 +0430 کدام بخش‌ها مشمول مالیات مستقیم خواهند شد؟
لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم اوایل بهمن سال ۹۸، به دولت فرستاده شد که در آن مالیات سالانه املاک مسکونی، درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه خودروهای شخصی و ... تعیین شده است.

]]>
وام مبهم رهن مستاجران، ارثیه‌ای که به ۹۹ رسید! http://www.otaghnews.com/news/440106/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%21 Tue, 24 Mar 20 12:10:06 +0430 وام مبهم رهن مستاجران، ارثیه‌ای که به ۹۹ رسید!
پرداخت وام رهن به مستاجران، یکی دیگر از طرح‌های وزیر اقتصاد در سال ۱۳۹۸ بود که با وجود ابهامات در چگونگی تامین منابع مالی در جهت اجرای آن و پاسخگو نبودن این وزارتخانه در این زمینه، موجب شد که این طرح بدون شفاف‌سازی وارد سال ۱۳۹۹ شود.

]]>
طرح اقتصاد هوشمند به کجا رسید؟ http://www.otaghnews.com/news/440051/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F Sun, 22 Mar 20 19:53:02 +0430 طرح اقتصاد هوشمند به کجا رسید؟
اقتصاد هوشمند یکی از طرح‌های وزارت اقتصاد درسال ۱۳۹۸بود که طبق گفته وزیراقتصاد، اقداماتی همچون گرفتن اظهارنامه‌های مالیاتی درفضای الکترونیکی و الکترونیکی شدن زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد و طرح سوت‌زنی ازجمله گام‌های طی شده برای رسیدن به این نوع اقتصاداست.

]]>
تمهیدات وزارت اقتصاد برای حمایت از فعالان اقتصادی متضررشده از کرونا http://www.otaghnews.com/news/439308/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Thu, 05 Mar 20 12:20:08 +0330 تمهیدات وزارت اقتصاد برای حمایت از فعالان اقتصادی متضررشده از کرونا
وزارت اقتصاد برای حمایت از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و جلوگیری از اختلال در تامین معاش مردم پیشنهاداتی را برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن را ارائه کرده که در دستور کار مراجع تصمیم گیری ذیربط قرار دارد.

]]>
رانت‌خواران فولادی علیه سهامداران شرکت‌های بورسی http://www.otaghnews.com/news/438825/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C Sat, 22 Feb 20 19:43:03 +0330 رانت‌خواران فولادی علیه سهامداران شرکت‌های بورسی

]]>
باید از کوچ نقدینگی به سمت بازارهای طلا، ارز و کالا جلوگیری کنیم http://www.otaghnews.com/news/438639/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 18 Feb 20 13:18:05 +0330 باید از کوچ نقدینگی به سمت بازارهای طلا، ارز و کالا جلوگیری کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کنیم، گفت: باید از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال‌زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازارهای ارز، طلا و کالا جلوگیری کنیم.

]]>
از افشاگران حمایت قضایی کنید تا اقتصاد بیمه شود http://www.otaghnews.com/news/438460/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 14 Feb 20 10:14:58 +0330 از افشاگران حمایت قضایی کنید تا اقتصاد بیمه شود
طرح «سوت‌زنی» یکی از طرح‌های وزیر اقتصاد در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است که به گفته خودش، اگر افشاگری فساد توسط مردم در دستگاه‌های اجرایی منجر به صدور حکم شود، آن‌ها مشمول جایزه خواهند شد.

]]>
به وزارت اقتصاد اختیار شناسایی اموال مازد بدهید http://www.otaghnews.com/news/438117/%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF Tue, 04 Feb 20 10:50:30 +0330 به وزارت اقتصاد اختیار شناسایی اموال مازد بدهید
به گفته معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی سازمان‌هایی که اموال مازاد دارند، این اموال مازاد را اعلام نمی‌کنند تا بفروش برسد؛ باید این اختیار برای وزارت اقتصاد فراهم شود تا سازمانی که اموال مازاد داشت را شناسایی کند.

]]>
کدام پیش‌بینی‌ها به پول می‌رسد؟ http://www.otaghnews.com/news/437596/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%9F Thu, 23 Jan 20 10:07:02 +0330 کدام پیش‌بینی‌ها به پول می‌رسد؟
یک کارشناس اقتصادی، اتکا به منابع داخلی و صادرات غیرنفتی در لایحه بودجه را ویژگی بارز لایحه بودجه ۱۳۹۹ دانست و بخش‌هایی از منابع درآمدزای این لایحه را قابل تحقق ندانست.

]]>
حتما پای تضمین ۵۰ هزار میلیاردی در میان است! http://www.otaghnews.com/news/436591/%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Tue, 31 Dec 19 11:58:05 +0330 حتما پای تضمین ۵۰ هزار میلیاردی در میان است!
۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از اموال دولتی فروخته یا مولدسازی شود و سهمی از منابع بودجه ۱۳۹۹ را تامین کند، در حالی در شک و تردید است و هیاهو به پا کرده که حتما وزارت اقتصاد نسبت به تحقق آن تضمین داده است.

]]>
اختلاف نظر، کمیته دستمزد کارگران را بی نتیجه گذاشت! http://www.otaghnews.com/news/435356/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%21 Tue, 19 Nov 19 19:47:05 +0330 اختلاف نظر، کمیته دستمزد کارگران را بی نتیجه گذاشت!
در حالی که قرار بود در دومین جلسه کمیته دستمزد به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت معیشت جامعه کارگری پرداخته شود نماینده کارگران در شورای عالی کار از بی‌نتیجه ماندن این جلسه به دلیل اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری خبر داد.

]]>
سهم ۲.۵ درصدی بنزین در سبد خانوار http://www.otaghnews.com/news/435294/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B2.%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1 Mon, 18 Nov 19 14:29:05 +0330 سهم ۲.۵ درصدی بنزین در سبد خانوار
معاون وزیر اقتصاد سهم بنزین در سبد خانوار را ۲.۵ درصد عنوان کرد و گفت: این یعنی افزایش نرخ بنزین فقط ۲.۵ درصد اقتصاد یک خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر در صورت صادرات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین، ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد م

]]>
پرداخت ۵۵۰ میلیارد تومان به طرح اشتغال فراگیر http://www.otaghnews.com/news/434872/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1 Fri, 08 Nov 19 11:49:04 +0330 پرداخت ۵۵۰ میلیارد تومان به طرح اشتغال فراگیر
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اعلام رقم تسهیلات پرداختی به طرح اشتغال فراگیر از همه دستگاههای اجرایی خواست تا به افزایش سرمایه بانک کمک کنند.

]]>
وجود ۱۰ هزار شعبه بانکی اضافه در ایران http://www.otaghnews.com/news/433135/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 28 Sep 19 22:09:03 +0330 وجود ۱۰ هزار شعبه بانکی اضافه در ایران
معاون بانک و بیمه‌ وزارت اقتصاد با بیان این که حدود ۱۰ هزار شعب بانکی در کشور مازاد هستند، از ادغام هزار شعبه از این شعب تا پایان سال جاری خبر داد.

]]>
چه سرنوشتی در انتظار خودروهای دپو شده است؟ http://www.otaghnews.com/news/432960/%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 25 Sep 19 09:33:03 +0330 چه سرنوشتی در انتظار خودروهای دپو شده است؟
مدتی از پایان زمان تعیین شده برای ترخیص خودروهای دپو شده گذشت و هیچ تصمیمی در رابطه با آنها اتخاذ نشد تا اینکه گمرک اعلام کرده اینک خودروها در آستانه متروکه شدن قرار دارند. در این حالت بعید نیست که این خودروها دیگر به دست صاحبانشان نرسند.

]]>
تعیین مهلت برای ثبت حقوق کارکنان http://www.otaghnews.com/news/431271/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86 Sun, 18 Aug 19 15:25:05 +0430 تعیین مهلت برای ثبت حقوق کارکنان
رییس سازمان اداری و استخدامی از تعیین مهلت برای همه دستگاه‌ها تا پایان شهریور برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا خبر داد و ماجرای احراز شغلی مدیرعامل صندوق بازنشستگی را توضیح داد.

]]>
مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا ربطی به عایدی سرمایه ندارد http://www.otaghnews.com/news/430840/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Fri, 09 Aug 19 10:35:08 +0430 مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا ربطی به عایدی سرمایه ندارد
معاون سازمان امور مالیاتی درباره تفاوت لوایح مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا و مالیات بر عایدی سرمایه گفت که لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا برای یک دوره کوتاه‌مدت و با هدف کنترل نوسانات بازار برخی دارایی‌ها پیشنهاد شده است.

]]>
بیشتر از ۱۵ درصد سود ندهید! http://www.otaghnews.com/news/430592/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%21 Sat, 03 Aug 19 15:07:06 +0430 بیشتر از ۱۵ درصد سود ندهید!
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.

]]>
روی کاغذ همه چیز خوب است! http://www.otaghnews.com/news/430452/%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 31 Jul 19 10:57:03 +0430 روی کاغذ همه چیز خوب است!

]]>
مالیات بر عائدی سرمایه برگشت خورد! http://www.otaghnews.com/news/430290/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 27 Jul 19 15:32:06 +0430 مالیات بر عائدی سرمایه برگشت خورد!
در حالی که همه منتظر تقدیم طرح مالیات بر عائدی سرمایه به مجلس بودند رئیس سازمان امور مالیاتی از برگشت خوردن این لایحه توسط وزارت اقتصاد خبر داده است.

]]>
مالیات داشتیم بحران‌ مالی نداشتیم http://www.otaghnews.com/news/430031/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jul 19 16:01:05 +0430 مالیات داشتیم بحران‌ مالی نداشتیم
هم‌زمان با آماده شدن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه توسط وزارت اقتصاد، یک اقتصاددان معتقد است اگر طرح‌هایی که در راستای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه که در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود تصویب می‌شد در سال ۱۳۹۷ با بحران‌های مالی دست‌ به گریبان نبود

]]>
قاتل ثروت‌های بادآورده به زودی می‌آید! http://www.otaghnews.com/news/429737/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF%21 Tue, 16 Jul 19 10:45:04 +0430 قاتل ثروت‌های بادآورده به زودی می‌آید!
یک اقتصاددان گفت: زمانی که افراد احساس کنند بر اساس برخی زد و بندها یا بورس‌بازی‌ها می‌توانند ثروتمند شوند امکان کمتری دارد به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین بروند؛ چه بسا روحیه کار و تلاش که اصلی‌ترین جوهره رشد و رونق اقتصادی در کشور است، از بین می‌رود

]]>
فیش‌های حقوق همچنان پنهان می‌مانند! http://www.otaghnews.com/news/429422/%D9%81%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Tue, 09 Jul 19 14:53:06 +0430 فیش‌های حقوق همچنان پنهان می‌مانند!
بلاتکلیفی سامانه "ثبت حقوق و مزایا" در حالی وارد چهارمین ماه می‌شود که علی‌رغم اعلام سازمان امور استخدامی بر تحویل این سامانه به وزارت اقتصاد، مسئولان این وزاتخانه هیچ پاسخی به این سامانه شفافیت‌ساز حقوق‌ها نمی‌دهند.

]]>
نرخ تورم ۸ درصد شد http://www.otaghnews.com/news/429420/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 09 Jul 19 14:21:08 +0430 نرخ تورم ۸ درصد شد
وزیر اقتصاد از کاهش نرخ تورم به هشت درصد و همچنین واگذاری 18 شرکت دولتی طی روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد: اخذ مالیات از خریداران سکه آغاز شده و اخذ این مالیات کاملاً قانونی است، چراکه براساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می‌شود.

]]>
بانک‌ها از پس «وام رهن مسکن» برمی‌آیند؟ http://www.otaghnews.com/news/429417/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%C2%AB%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 09 Jul 19 11:14:08 +0430 بانک‌ها از پس «وام رهن مسکن» برمی‌آیند؟
"وام رهن" وعده‌ای که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد برای حمایت از مستاجران مطرح شده است، اما جزئیات آن و اینکه قرار است منابع آن از کجا تأمین شود هنوز اعلام نشده و بانک‌ها نیز در این زمینه اطلاع چندانی نداشته و آن را دارای مباحث زیادی عنوان می‌کنند.

]]>
«نرخ ارز واقعی نیست» اما واقعیت چیست؟ http://www.otaghnews.com/news/429395/%C2%AB%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 08 Jul 19 21:42:04 +0430 «نرخ ارز واقعی نیست» اما واقعیت چیست؟
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد معتقد است که نرخ فعلی در بازار ارز به هیچ وجه واقعی نیست و این اصل را هر اقتصاددانی قبول دارد. همچنین وزیر اقتصاد هم نرخ دلار را بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی ۸۰۰۰ تومان عنوان کرده است اما تحلیل واقعی از این قضیه چیست؟

]]>
تا رانت و فساد هست، مالیات چه کاره است؟! http://www.otaghnews.com/news/429296/%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F%21 Sat, 06 Jul 19 15:12:05 +0430 تا رانت و فساد هست، مالیات چه کاره است؟!
مالیات بر عائدی سرمایه که این روزها در مراحل نهایی تبدیل شدن به لایحه است، یکی از جدی‌ترین تجربه‌های اقتصاد ایران در حوزه‌های مالیاتی خواهد بود.

]]>
مالیات بر عائدی سرمایه منتظر تأیید وزیر اقتصاد http://www.otaghnews.com/news/429080/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Mon, 01 Jul 19 14:37:02 +0430 مالیات بر عائدی سرمایه منتظر تأیید وزیر اقتصاد
با گذشت حدود یکسال از وعده وضع فوری مالیات بر عائدی سرمایه، اخیرا معاون وزیر اقتصاد از آماده بودن این لایحه به شرط تایید وزیر اقتصاد خبر داده است.

]]>
سامانه «شفاف‌سازی حقوق» زمین ماند! http://www.otaghnews.com/news/429078/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%C2%AB%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%C2%BB-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%21 Mon, 01 Jul 19 14:05:05 +0430 سامانه «شفاف‌سازی حقوق» زمین ماند!
سه ماه از حکم قانون بودجه برای انتقال سامانه حقوق و مزایای مدیران به وزارت اقتصاد گذشته است، اما ظاهرا این حکم چندان در اولویت‌های این وزارتخانه قرار ندارد و اقدامی برای بردن آن انجام نشده است

]]>
بی‌اطلاعی وزارت اقتصاد از سامانه «ثبت حقوق و مزایا» http://www.otaghnews.com/news/429053/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%C2%AB%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%C2%BB Sun, 30 Jun 19 19:25:04 +0430 بی‌اطلاعی وزارت اقتصاد از سامانه «ثبت حقوق و مزایا»
معاون وزیر اقتصاد ضمن بیان این‌که درباره انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد اطلاعی ندارد، گفت: این وزارتخانه نیز مانند دیگر دستگاه‌ها، اطلاعات خود را به این سامانه و برای سازمان امور استخدامی ارسال می‌کند.

]]>
رشد صادرات در بهار http://www.otaghnews.com/news/428920/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1 Thu, 27 Jun 19 22:03:22 +0430 رشد صادرات در بهار
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با بسته جدید ارزی، صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز ترغیب خواهند شد، چراکه در این بسته، بخشی از ارز در بازار سنا عرضه می‌شود و بخش دیگر نیز به‌صورت واردات در برابر صادرات برگردانده می‌شود.

]]>
چرا حقوق‌ها در سامانه حقوق و مزایا ثبت نمی‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/428884/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Wed, 26 Jun 19 19:38:20 +0430 چرا حقوق‌ها در سامانه حقوق و مزایا ثبت نمی‌شود؟
درپی انتشار لیست حقوق برخی مدیران صندوق بازنشستگی در فضای مجازی، انتقادات از حقوق‌های نجومی و مهم‌تر از آن، شفاف نشدن حقوق‌ها علیرغم قانون شدن آن زیر سوال است، چراکه طبق قانون دولت موظف است سامانه ثبت حقوق و مزایا را تعیین تکلیف کند

]]>
نتیجه فروش ۱۴۵ هزار میلیارد اموال ملی چه بود؟ http://www.otaghnews.com/news/428483/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 18 Jun 19 14:25:08 +0430 نتیجه فروش ۱۴۵ هزار میلیارد اموال ملی چه بود؟
تجربه ۱۴ ساله انجام خصوصی‌سازی‌ها به دلایل مختلف نتیجه‌ای جز ناکامی و اتلاف منابع ملی نداشته است، به همین خاطر است که اخیرا وزارت اقتصاد درصدد است با استفاده از قانون جدید مجلس، خصوصی‌سازی‌ها را به شیوه‌ای جدید پیش‌ ببرد.

]]>
افت ۸.۶ درصدی رشد اقتصادی از کجا آب می‌خورد؟ http://www.otaghnews.com/news/428482/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B8.%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 18 Jun 19 14:09:07 +0430 افت ۸.۶ درصدی رشد اقتصادی از کجا آب می‌خورد؟
رشد اقتصادی پارسال نسبت به سال قبلش (۱۳۹۶) با نزول ۸.۶ درصدی به منفی ۴.۹ درصد رسید؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد فقط به نفت و تحریم‌هایش ارتباطی ندارد؛ چراکه اوضاع نفتی ایران در نیمه اول پارسال اصلاً بد نبوده است.

]]>
سود سهام عدالت «فوت‌شدگان» چه می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/427272/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%C2%AB%D9%81%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%C2%BB-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Wed, 22 May 19 12:19:03 +0430 سود سهام عدالت «فوت‌شدگان» چه می‌شود؟
در روزهایی که سود سهام عدالت در حال پرداخت است، آماری مبنی بر فوت ۲.۵ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت و اینکه وراث بسیاری از آنها برای تعیین تکلیف آن مراجعه نکرده‌اند، اعلام شده است.

]]>