اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:03:12 +0330fa تراز تجاری آمریکا تضعیف شد http://www.otaghnews.com/news/425359/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF Tue, 09 Apr 19 14:56:03 +0430 تراز تجاری آمریکا تضعیف شد
جدیدترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا نتوانسته تراز تجاری خود در سال 2018 را مثبت کند و حتی شکاف میان صادرات و واردات این کشور در سالی که گذشت، افزایش یافته است.

]]>
تراز تجاری تا پایان سال هم مثبت می‌ماند؟ http://www.otaghnews.com/news/411380/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 31 May 18 16:33:05 +0430 تراز تجاری تا پایان سال هم مثبت می‌ماند؟
با وجود اینکه تراز تجاری کشور دردو ماه ابتدایی امسال نزدیک به یک میلیارددلار مثبت شده است، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی می‌گوید با توجه به ابهاماتی که سیاست‌های ارزی ایجاد کرده، نمی‌توان شرایط صادرات و تجارت را حتی برای اواسط تابستان پیش‌بینی کرد.

]]>
بالاخره تراز تجاری چقدر مثبت شد؟! http://www.otaghnews.com/news/411260/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D8%9F%21 Mon, 28 May 18 17:13:03 +0430 بالاخره تراز تجاری چقدر مثبت شد؟!
وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته آمارهایی را برای صادرات کشور اعلام کرده است که با آمارهای رسمی گمرک اختلاف قابل توجهی دارد.

]]>
چگونه بعد از یکسال تراز تجاری مثبت شد؟ http://www.otaghnews.com/news/409826/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sat, 28 Apr 18 15:38:03 +0430 چگونه بعد از یکسال تراز تجاری مثبت شد؟
گمرک کشور از مثبت شدن ۶۰۴ میلیون دلاری تراز تجاری بخش غیرنفتی خبر داده است؛ موضوعی که به تائید رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی قطعا با نرخ ارز ارتباط دارد.

]]>
ادامه روند تراز تجاری مثبت ایران http://www.otaghnews.com/news/392998/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 08 May 17 14:03:02 +0430 ادامه روند تراز تجاری مثبت ایران
کارنامه تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری حاکی از تراز تجاری مثبت ۳۷۵ میلیون دلاری است.

]]>
تراز تجاری مثبت در سراشیبی واردات http://www.otaghnews.com/news/322215/--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA Mon, 29 Feb 16 17:55:02 +0330   تراز تجاری مثبت در سراشیبی واردات
بر اساس آمار صادرات و واردات کشور در 11 ماه امسال علاوه بر کاهش 23 درصدی واردات، 14.3 درصد رشد در صادرات کالا به ثبت رسیده است.

]]>