اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 19 Jul 24 22:13:38 +0430fa نمایندگان طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون کار ارائه دهند http://www.otaghnews.com/news/438129/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF Wed, 05 Feb 20 10:37:21 +0330 نمایندگان طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون کار ارائه دهند
بازهم پايان سال و بازهم بحث داغ تعيين دستمزد کارگران. سناريويي تکراري در شوراي‌عالي کار که معمولا در پايان جلسات نمايندگان کارفرمايي با لبي خندان به استقبال سال‌نو مي‌روند و نمايندگان کارگري هم از سر ناچاري افزايش دستمزدها بر اساس نرخ تورم را مي‌پذيرند.

]]>
ارتقای شغلی انگیزه و روحیه کار را بالا می‌برد http://www.otaghnews.com/news/433243/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF Tue, 01 Oct 19 11:03:08 +0330 ارتقای شغلی انگیزه و روحیه کار را بالا می‌برد
یک مقام مسئول کارگری اجرای طبقه‌بندی مشاغل را موجب افزایش روحیه و انگیزه کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران دانست و گفت: در تمام مجموعه‌های مشمول قانون کار و بالای ۵۰ نفر کارگر این طرح باید اجرایی شود.

]]>
در کارهای با ماهیت دائم، مدت معنی ندارد! http://www.otaghnews.com/news/432961/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Wed, 25 Sep 19 09:49:04 +0330 در کارهای با ماهیت دائم، مدت معنی ندارد!
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تبصره دو ماده ۷ قانون کار مشکلات و دردسرهایی را برای کارگران ایجاد کرده، از وزارت کار خواست تا در جهت اصلاح و رفع ابهام از این تبصره گام بردارد.

]]>
راه حل مشکل قراردادهای موقت کارگران http://www.otaghnews.com/news/432567/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 16 Sep 19 13:23:05 +0430 راه حل مشکل قراردادهای موقت کارگران
یک کارشناس حوزه کار اصلاح فصل ششم قانون کار را خواستار شد و بر ضرورت ایجاد تشکل‌های قوی برای پیگیری مطالبات کارگران تاکید کرد.

]]>
مقابله با قراردادهای موقت و غیرقانونی کارگران http://www.otaghnews.com/news/425252/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Apr 19 10:04:07 +0430 مقابله با قراردادهای موقت و غیرقانونی کارگران
نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دولت را خواستار شد و از وزارت کار خواست تا با قراردادهای موقت و غیر قانونی کارگران مقابله کند.

]]>
در توسعه بازار کار موفق نبودیم http://www.otaghnews.com/news/421627/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85 Wed, 16 Jan 19 10:24:01 +0330 در توسعه بازار کار موفق نبودیم
یک کارشناس حوزه کار معتقد است در طول چند دهه اخیر در زمینه توسعه بازار کار موفق نبودیم و در تامین معیشت و دستمزد کارگران و اقشار ضعیف خوب عمل نشده است.

]]>
شرط تعیین مزد توافقی کارگران چیست؟ http://www.otaghnews.com/news/421276/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 08 Jan 19 10:16:03 +0330 شرط تعیین مزد توافقی کارگران چیست؟
یک کارشناس حوزه کار گفت: تا زمانی که قانون کار در راستای مزد توافقی اصلاح نشده، مجلس باید در برابر دیدگاه‌ها و طرح‌های خطرناکی که شأن و کرامت انسان‌ها را زیر سوال می‌برد، بایستد.

]]>
از تجمع کارگران تا مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزد http://www.otaghnews.com/news/419128/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF Thu, 22 Nov 18 11:00:03 +0330 از تجمع کارگران تا مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزد
برگزاری بزرگترین رویداد جهانی تعاون، اختلاف نظر شدید کارگران و کارفرمایان برای افزایش مزد، پیش‌بینی معافیتهای مالیاتی برای کارآفرینان و تجمع کارگران در سالروز تصویب قانون کار مهمترین اخبار حوزه کار و تعاون در هفته‌ای بود که گذشت.

]]>
دستمزد کارگران قبل از مذاکرات مزد ۹۸ ترمیم شود http://www.otaghnews.com/news/418103/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DB%B9%DB%B8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 30 Oct 18 10:50:06 +0330 دستمزد کارگران قبل از مذاکرات مزد ۹۸ ترمیم شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار تشکیل جلسه ترمیم مزد کارگران پیش از برگزاری جلسات دستمزد سال ۱۳۹۸ شد و از وزیر کار خواست که تصویب آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در هیات وزیران را پیگیری کند.

]]>
شریعتمداری موفق می‌شود اگر ... http://www.otaghnews.com/news/417934/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-... Fri, 26 Oct 18 12:38:04 +0330 شریعتمداری موفق می‌شود اگر ...
کارشناس حوزه کار از وزیر پیشنهادی تعاون، کار ورفاه اجتماعی خواست تا برنامه شش ماهه خود را برای رسیدگی به وضعیت بنگاههای تولیدی ارائه دهد. او گفت: موفقیت شریعتمداری در وزارت کار در گروی داشتن برنامه‌ای جدید و متفاوت از برنامه‌ها و توصیه‌ها و تفکرات گذشته ا

]]>
استارت‌آپها روز به روز محبوبتر می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/412064/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sun, 17 Jun 18 09:40:03 +0430 استارت‌آپها روز به روز محبوبتر می‌شوند
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر می‌خواهیم مسیر دستیابی به رشد شتابان اقتصادی را طی کنیم، استارت آپها و کسب و کارهای نوپا که روز به روز در میان مردم محبوبتر می‌شوند، بهترین راه تحقق این چشم انداز هستند.

]]>
کارگران زیرپله‌ای از حقوق قانون کار محرومند http://www.otaghnews.com/news/412055/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF Sat, 16 Jun 18 21:01:03 +0430 کارگران زیرپله‌ای از حقوق قانون کار محرومند
یک فعال کارگری می‌گوید: افرادی که به شکل زیرپله‌ای به انجام شغل‌های کاذب مشغولند، از کمترین حقوق و مزایای قانونی برخوردار نیستند و در تعریف بیکاری پنهان قرار می‌گیرند.

]]>
اداره کارواش‌ها هم به دست اتباع بیگانه افتاد! http://www.otaghnews.com/news/410534/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%21 Mon, 14 May 18 09:48:06 +0430 اداره کارواش‌ها هم به دست اتباع بیگانه افتاد!
یک مقام مسئول کارگری تاکید دارد که صدور بخشنامه و دستورالعمل مانع اشتغال اتباع بیگانه نمی‌شود. او می‌گوید اگر ورود مهاجرین و اتباع بیگانه به طور جدی ساماندهی نشود، زمانی می‌رسد که اتباع بیگانه به کارفرمای نیروهای کار ایرانی تبدیل خواهند شد.

]]>
بررسی قانون کار بدون نظر کارگران پذیرفتنی نیست http://www.otaghnews.com/news/410213/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 07 May 18 09:06:47 +0430 بررسی قانون کار بدون نظر کارگران پذیرفتنی نیست
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت که هر نوع بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اصلاحیه قانون کار در مجلس بدون اعمال نظر کارگران و ذینفعان آن بی‌معنا و غیرقابل پذیرش است.

]]>
خروج از بن بست بیکاری با عزم همه قوا و دستگاه‌ها http://www.otaghnews.com/news/408649/-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 03 Apr 18 14:59:02 +0430  خروج از بن بست بیکاری با عزم همه قوا و دستگاه‌ها
کارشناس حوزه کار می‌گوید مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۹۷ اشتغال است و همه دستگاهها و قوا برای خروج از بن بست بیکاری باید بسیج شوند.

]]>
به کارگران وعده‌ می‌دهید عمل کنید! http://www.otaghnews.com/news/405885/%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Sat, 03 Feb 18 15:31:03 +0330 به کارگران وعده‌ می‌دهید عمل کنید!
یک مقام مسئول کارگری با انتقاد از رواج قراردادهای موقت در کشور، بر ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار تاکید کرد.

]]>
درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده http://www.otaghnews.com/news/405849/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sat, 03 Feb 18 08:56:57 +0330 درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده
به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساسی بیندیشد.

]]>
قانون کار ۲۰۳ ماده بی‌خاصیت نمی‌خواهد! http://www.otaghnews.com/news/403142/-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%21 Thu, 07 Dec 17 11:00:03 +0330  قانون کار ۲۰۳ ماده بی‌خاصیت نمی‌خواهد!
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مهمترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی دانست و گفت: درباره ماده ۷ که روح قانون کار است باید تعریف صریح و شفافی در مورد انواع قراردادها ارائه شود.

]]>
تعلیق لایحه خبرساز اصلاح قانون کار در بی‌خبری http://www.otaghnews.com/news/402650/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C Sat, 25 Nov 17 10:13:34 +0330 تعلیق لایحه خبرساز اصلاح قانون کار در بی‌خبری
لایحه جنجالی «اصلاح قانون کار» پس از چندین ماه خبرسازی، حدود 5 ماه پیش توسط مجلس به دولت عودت داده شد تا پس از رفع نواقص و موارد اختلافی با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، دوباره آن را برای تصویب به مجلس ارائه کند اما شواهد حاکی از این است که تاکنون هیچ اقدامی

]]>
تنظیم آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ شهامت می‌خواهد http://www.otaghnews.com/news/401640/-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF Sat, 04 Nov 17 09:42:05 +0330  تنظیم آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ شهامت می‌خواهد
یک مقام مسئول کارگری معتقد است تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی زمانی مطلوب است که طرح طبقه‌بندی در کارگاه به اجرا درآید.

]]>
شغل‌هایی که خریدار ندارند... http://www.otaghnews.com/news/398183/%D8%B4%D8%BA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF... Mon, 21 Aug 17 10:28:04 +0430 شغل‌هایی که خریدار ندارند...
در حالی که امروز با جمعیت آماده به کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیاری روبه‌رو هستیم، فرصتهای شغلی زیادی در کشور وجود دارد که استقبال چندانی از آنها نمی‌شود. کارشناسان تاکید دارند که در حال حاضر عرضه نیروی کار با تقاضا همخوانی و تناسبی ندارد

]]>
قرارداد موقت تهدیدی برای امنیت شغلی کارگر http://www.otaghnews.com/news/397188/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1 Tue, 01 Aug 17 10:10:03 +0430 قرارداد موقت تهدیدی برای امنیت شغلی کارگر
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: از سال ۱۳۶۹ تاکنون تبصره‌های ماده ۷ قانون کار بلاتکلیف مانده و اصلاح نشده است. او قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران می‌داند.

]]>
نیروهای شرکتی بهتر از رسمی کار می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/397009/-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sat, 29 Jul 17 10:27:02 +0430  نیروهای شرکتی بهتر از رسمی کار می‌کنند
یک کارشناس بازار کار معتقد است در بسیاری از مجموعه‌ها، نیروهای شرکتی بهتر از نیروهای رسمی کار می‌کنند. او دلیل این امر را نگرانی نیروهای شرکتی از آینده شغلی و از دست دادن کار خود عنوان می‌کند.

]]>
امنیت شغلی کارگر روی کاغذ تامین نمی‌شود http://www.otaghnews.com/news/395878/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 07 Jul 17 11:35:02 +0430 امنیت شغلی کارگر روی کاغذ تامین نمی‌شود
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: بخشنامه امنیت شغلی کارگران صرفا روی کاغذ نباشد و ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد تا بتواند مشکلات کارگران را به طور ریشه‌ای حل کند.

]]>
ربیعی با پس گرفتن قانون کار اعتمادسازی کرد http://www.otaghnews.com/news/394420/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 07 Jun 17 11:15:03 +0430 ربیعی با پس گرفتن قانون کار اعتمادسازی کرد
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور حیات کارگران را در گروی امنیت شغلی آنها دانست و گفت: همکاری و مساعدت وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی موجب شد تا بیمه‌های عمر و بازنشستگی به عنوان اصلی‌ترین دغدغه این افراد کاهش پیدا کند.

]]>
هر چقدر اعتراض کنیم بی‌فایده است http://www.otaghnews.com/news/393289/-%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 14 May 17 10:52:02 +0430  هر چقدر اعتراض کنیم بی‌فایده است
«وقتی هنوز به ادبیات مشترکی با وزارت کار، شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی نرسیده‌ایم، پس هرچقدر اعتراض کنیم که راهنمای گردشگری بیمه ندارد، بی‌فایده است.»

]]>
دولت بعد قراردادهای کار را ساماندهی کند http://www.otaghnews.com/news/393284/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 14 May 17 09:33:03 +0430 دولت بعد قراردادهای کار را ساماندهی کند
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید جامعه کارگری بی صبرانه منتظر تحقق وعده دولت برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار از مجلس است. او امیدوار است که ساماندهی قراردادهای کار در دولت بعد عملیاتی شود.

]]>
حداقل‌هاي بازار كار زير تيغ اصلاحات http://www.otaghnews.com/news/11411/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA Thu, 10 Nov 11 09:57:17 +0330

]]>