اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 07 Dec 21 14:40:49 +0330fa گمرک در ۲۰ ماه گذشته تحولات چشم گیری داشته است http://www.otaghnews.com/news/445587/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 15 Jul 20 15:17:04 +0430 گمرک در ۲۰ ماه گذشته تحولات چشم گیری داشته است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر چه با گمرک مطلوب و هوشمند فاصله داریم، اقدامات مناسبی در پیاده سازی رویه های هوشمند و نوین صورت گرفته است.

]]>
هیچ ضمانتی در بورس وجود ندارد http://www.otaghnews.com/news/445221/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 07 Jul 20 19:09:08 +0430 هیچ ضمانتی در بورس وجود ندارد
وزیر اقتصاد گفت: بازار بورس بازاری ریسکی است سرمایه گذار اولاً باید با مطالعه وارد شود سپس آموزش ببیند و بعد معامله انجام دهد.

]]>
دولت نزدیک خط پایان؛لایحه مالیاتی به کجارسید؟ http://www.otaghnews.com/news/444999/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%9B%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F Fri, 03 Jul 20 11:42:41 +0430 دولت نزدیک خط پایان؛لایحه مالیاتی به کجارسید؟
اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از ارکان مهم اصلاح ساختار بودجه‌ریزی همچنان در دولت معطل است و مشخص نیست دولت در سال پایانی فعالیت خود قصدی برای تقدیم لایحه به مجلس دارد یا خیر.

]]>
راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در هفته آینده http://www.otaghnews.com/news/444855/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 30 Jun 20 14:06:11 +0430 راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در هفته آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل بورس املاک و مستغلات در هفته آینده خبر داد.

]]>
هر ماه تعجیل در پرداخت مالیات؛ ۱.۵ درصد پاداش http://www.otaghnews.com/news/444149/%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%9B-%DB%B1.%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4 Tue, 16 Jun 20 13:02:11 +0430 هر ماه تعجیل در پرداخت مالیات؛ ۱.۵ درصد پاداش
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر مالیات‌ها زودتر پرداخته شود، به ازای هر ماه یک‌ونیم درصد پاداش تعلق می‌گیرد.

]]>
تنها ۱۰ درصد اموال مازاد بانکها متقاضی داشت http://www.otaghnews.com/news/444148/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 16 Jun 20 12:47:02 +0430 تنها ۱۰ درصد اموال مازاد بانکها متقاضی داشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تنها ده درصد از اموال مازاد بانکها دارای متقاضی بوده است، گفت: برای تامین مالی بودجه به ابزار فشار مالیاتی متوسل نمی‌شویم.

]]>
بررسی پرونده مالیاتی قبل از سال ۹۸ برای پذیرش در بورس ممنوع شد http://www.otaghnews.com/news/444131/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF Mon, 15 Jun 20 22:16:02 +0430 بررسی پرونده مالیاتی قبل از سال ۹۸ برای پذیرش در بورس ممنوع شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت هایی که در سالجاری در بورس پذیرش می شوند را م