اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:00:29 +0330fa شرکت های ایران آماده همکاری اقتصادی با مقدونیه هستند http://www.otaghnews.com/news/336684/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Mon, 25 Apr 16 16:39:03 +0430 شرکت های ایران آماده همکاری اقتصادی با مقدونیه هستند
حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در دیدار وزیر خارجه مقدونیه، امکانات و توانمندی‌های دو کشور را برای توسعه و تعمیق سطح همکاری ها بسیار گسترده دانست و تاکید کرد که هیچ مانعی در مسیر گسترش روابط همه جانبه تهران و اسکوپیه وجود ندارد.

]]>