اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 16:28:37 +0430fa نقش انرژی‌های تجدیدپذیر پررنگ‌تر می‌شود http://www.otaghnews.com/news/376552/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 19 Oct 16 10:39:09 +0330 نقش انرژی‌های تجدیدپذیر پررنگ‌تر می‌شود
ایران ملزم شده تا سال ۲۰۲۰ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد، چراکه در غیر این صورت، باید جریمه‌های بالایی را پرداخت کند به همین منظور دولت با ایجاد مشوق‌های گوناگونی سعی در جذب سرمایه‌گذار به این حوزه کرده است.

]]>
انرژی‌های تجدیدپذیر جزو سرفصل‌های توسعه کشور است http://www.otaghnews.com/news/369357/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 05 Sep 16 12:47:46 +0430 انرژی‌های تجدیدپذیر جزو سرفصل‌های توسعه کشور است
وزیر نیرو در سومین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های خورشیدی گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر جزو سرفصل‌های مهم سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های توسعه کشور است.

]]>
صنعتی که مغفول ماند http://www.otaghnews.com/news/336716/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Mon, 25 Apr 16 18:45:02 +0430 صنعتی که مغفول ماند
به دلیل وجود مساله اقتصادی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدید‌پذیر باوجود وجود منابع و علم لازم در این حوزه این صنعت مغفول مانده شده است.

]]>