اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jun 24 11:11:56 +0430fa اعتماد و دعوت به دوئل انتخاباتي http://www.otaghnews.com/news/337083/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A Tue, 26 Apr 16 17:20:04 +0430 اعتماد و دعوت به دوئل انتخاباتي
روزنامه اعتماد در شماره سه شنبه هفتم ارديبهشت در تيتر يك، نوشت: ديروز رسما اكبر تركان مشاور رييس‌جمهور اصولگراياني را كه از نگاه او با آن همه هزينه در تهران «پنجاهم» شدند به دوئل در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٦ دعوت كرد تا با «حسن روحاني» رقابت كنند.

]]>