اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 06:28:30 +0330fa تماشاگران ما بی‌گناه هستند! http://www.otaghnews.com/news/377939/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%21 Thu, 27 Oct 16 02:40:06 +0330 تماشاگران ما بی‌گناه هستند!
قائم‌مقام باشگاه استقلال خوزستان درخصوص رای صادر شده علیه این تیم توسط کمیته انضباطی، گفت: امیدوارم با توجه به شخصیتی که تیم استقلال خوزستان دارد، فیلم این دیدار بازبینی و در این خصوص تجدید نظر شود.

]]>
شکایت استقلال خوزستان از دروازه‌بان برزیلی http://www.otaghnews.com/news/377563/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 25 Oct 16 04:23:04 +0330 شکایت استقلال خوزستان از دروازه‌بان برزیلی
قائم‌مقام باشگاه استقلال خوزستان درباره جدایی رافائل، گلر خارجی‌ این تیم، گفت: او در حالی که با ما قرارداد دارد، تمرینات تیم را ترک کرده و رفته است.

]]>
حریف آسانی برای پرسپولیس نیستیم http://www.otaghnews.com/news/376497/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Wed, 19 Oct 16 13:20:15 +0330 حریف آسانی برای پرسپولیس نیستیم
قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان گفت: تیمی که در تبریز با نتیجه ۳ بر یک ماشین سازی را شکست می دهد، حریف آسانی نیست؛ این را از روی غرور نمی گویم، بلکه با توجه به توانمندی بازیکنان و درایت کادر فنی‌مان می گویم.

]]>
قرارداد سه بازیکن برزیلی با استقلال خوزستان به امضا رسید http://www.otaghnews.com/news/359799/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sun, 17 Jul 16 15:33:05 +0430 قرارداد سه بازیکن برزیلی با استقلال خوزستان به امضا رسید
قرارداد سه بازیکن برزیلی با باشگاه استقلال خوزستان منعقد شد.

]]>
ویسی را به هیچ عنوان از دست نمی‌دهیم http://www.otaghnews.com/news/337302/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Wed, 27 Apr 16 08:29:03 +0430 ویسی را به هیچ عنوان از دست نمی‌دهیم
قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان با بیان اینکه پیشنهاد به عبدالله ویسی از سوی تیم های لیگ برتری طبیعی است، گفت: به هیچ عنوان در پایان فصل ویسی را از دست نخواهیم داد.

]]>