اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:06:54 +0330fa حمام نوبر در تبریز http://www.otaghnews.com/news/337354/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2 Wed, 27 Apr 16 09:20:27 +0430 حمام نوبر در تبریز
حمام نوبر یکی دیگر از جاذبه‌های تاریخی شهر تبریز است که در دوره قاجاریه ساخته شده است. از خصوصیات بارز این بنا، طاق و گنبد بزرگ گرمخانه، سرستون های سنگی مقرنس‌کاری شده سربینه، اجرای کاربندی، ترکیب آجر و کاشی و پوشش معقلی مناسب است.

]]>