اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:25:02 +0330fa گردنه دهجلال زنجان يك قرباني گرفت http://www.otaghnews.com/news/337349/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Wed, 27 Apr 16 11:21:13 +0430 گردنه دهجلال زنجان يك قرباني گرفت
واژگوني يك دستگاه خودرو سواري پژو پارس در گردنه دهجلال واقع در مسير ارتباطي سلطانيه - خدابنده از توابع استان زنجان، يك كشته و يك مصدوم برجا گذاشت.

]]>