اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 17:15:49 +0430fa تولید مینی‌بوس ۲ برابر شد http://www.otaghnews.com/news/416008/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Thu, 13 Sep 18 10:46:04 +0430 تولید مینی‌بوس ۲ برابر شد
مرداد ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس با رشد نزدیک به دو برابری همراه بود.

]]>
تولید مینی‌بوس دو برابر شد http://www.otaghnews.com/news/414784/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Fri, 17 Aug 18 15:14:04 +0430 تولید مینی‌بوس دو برابر شد
تیر ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس به طور میانگین ۱۰۳.۷ درصد افزایش یافت.

]]>
توقف تولید ۲ مینی‌بوس http://www.otaghnews.com/news/396102/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3 Tue, 11 Jul 17 11:01:22 +0430 توقف تولید ۲ مینی‌بوس
خرداد ماه امسال تولید دو مدل مینی‌بوس در خودروسازان داخلی متوقف شد.

]]>
جدیدترین وضعیت تولید مینی‌بوس http://www.otaghnews.com/news/394482/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3 Thu, 08 Jun 17 10:37:04 +0430 جدیدترین وضعیت تولید مینی‌بوس
اردیبهشت ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۴۰.۸ درصد افزایش یافت.

]]>
تولید ۲ مینی‌بوس متوقف شد http://www.otaghnews.com/news/389708/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF Thu, 09 Mar 17 12:07:02 +0330 تولید ۲ مینی‌بوس متوقف شد
بهمن ماه امسال تولید دو مدل مینی‌بوس در خودروسازان داخلی متوقف شد.

]]>
تولید مینی‌بوس افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/389343/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Fri, 03 Mar 17 10:57:03 +0330 تولید مینی‌بوس افزایش یافت
بهمن ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس به طور میانگین ۲۲۹.۶ درصد افزایش یافت.

]]>
تولید یک مینی‌بوسی متوقف شد http://www.otaghnews.com/news/337543/--%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF Wed, 27 Apr 16 23:08:02 +0430   تولید یک مینی‌بوسی متوقف شد
اسفند ماه سال گذشته تولید یک مدل مینی‌بوس در کشور متوقف شد.

]]>