اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 16:55:22 +0430fa اعلام اسامی ملی پوشان فوتبال اعزامی به تورنمنت ازبکستان http://www.otaghnews.com/news/375484/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 12 Oct 16 01:23:03 +0330 اعلام اسامی ملی پوشان فوتبال اعزامی به تورنمنت ازبکستان
امیر شقاقی اسامی بازیکنان اعزامی به تورنمنت فوتبال دختران زیر19 سال مرکز آسیا (جام کافا) به میزبانی ازبکستان را اعلام کرد.

]]>
اعلام نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان http://www.otaghnews.com/news/349027/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86- Tue, 07 Jun 16 05:42:02 +0430 اعلام نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان
اسامی 30 بازیکن دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان اعلام کرد.

]]>
سرمربی تیم ملی فوتبال دختران: برای بازی دوستانه با چهار تیم درخواست داده‌ایم http://www.otaghnews.com/news/340745/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85- Sun, 08 May 16 22:30:03 +0430 سرمربی تیم ملی فوتبال دختران: برای بازی دوستانه با چهار تیم درخواست داده‌ایم
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوانان در گلستان امروز یکشنبه 19 اردیبهشت در حالی به پایان رسید که شادی مهینی از احتمال برگزاری بازی دوستانه با چهار تیم خبر داد.

]]>
دختر فوتبالیست ایران بهترین بازیکن فستیوال آسیا شد http://www.otaghnews.com/news/340111/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF- Fri, 06 May 16 23:00:03 +0430 دختر فوتبالیست ایران بهترین بازیکن فستیوال آسیا شد
ملی‌پوش تیم ملی فوتبال نونهالان دختر ایران به عنوان بهترین بازیکن فستیوال آسیا انتخاب شد.

]]>
آغاز اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال http://www.otaghnews.com/news/339093/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-16-%D8%B3%D8%A7%D9%84- Tue, 03 May 16 08:25:01 +0430 آغاز اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال
اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران نوجوانان از روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه جاری در شهرستان گرگان آغاز شد.

]]>
دومین پیروزی دختران فوتبالیست در فستیوال آسیا http://www.otaghnews.com/news/337634/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7- Thu, 28 Apr 16 04:42:02 +0430 دومین پیروزی دختران فوتبالیست در فستیوال آسیا
دختران فوتبالیست زیر 14 سال برابر قرقیزستان به برتری رسیدند.

]]>