اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:05:56 +0330fa سوریه بزودی عملیات بزرگی را با پشتیبانی روسیه آغاز می‌کند http://www.otaghnews.com/news/337871/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 29 Apr 16 16:17:03 +0430 سوریه بزودی عملیات بزرگی را با پشتیبانی روسیه آغاز می‌کند
نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که ارتش سوریه برای حمله‌ نظامی گسترده‌ای در استان‌های دیر الزور و رقه آماده می‌شود و نیروی هوایی روسیه پشتیبانی هوایی این حملات را بر عهده خواهد داشت.

]]>