اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:02:29 +0330fa جزییات دریافت کارت و برگزاری آزمون ارشد ۹۵ http://www.otaghnews.com/news/338113/-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B5 Sat, 30 Apr 16 11:39:23 +0430  جزییات دریافت کارت و برگزاری آزمون ارشد ۹۵
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارت شرکت در آزمون ارشد از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۵ قابل دریافت است و این آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت برگزار می‌شود.

]]>