اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 07:43:38 +0330fa چرا بسته‌های اینترنت موبایل زود تمام می‌شوند؟ http://www.otaghnews.com/news/369680/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 07 Sep 16 22:44:05 +0430 چرا بسته‌های اینترنت موبایل زود تمام می‌شوند؟
مشترکان متعدد از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنت موبایل گلایه‌ دارند اما توضیحات مسئولان در این باره گویای آن است که احتمالا نوع استفاده کاربران از این بسته‌ها باید اصلاح شود.

]]>
انگلیس دارای سریع‌ترین اینترنت موبایل جهان http://www.otaghnews.com/news/355788/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Thu, 30 Jun 16 05:57:03 +0430 انگلیس دارای سریع‌ترین اینترنت موبایل جهان
کاربران اینترنت موبایل در انگلیس با متوسط سرعت 27.9 مگابیت بر ثانیه سریع‌ترین اینترنت موبایل جهان را در اختیاردارند.

]]>
تاثیر بسته‌های اینترنت موبایل بر وضعیت ADSL http://www.otaghnews.com/news/341589/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-ADSL Wed, 11 May 16 11:48:02 +0430 تاثیر بسته‌های اینترنت موبایل بر وضعیت ADSL
اینترنت ثابت در ایران تحت تاثیر اینترنت موبایل قرار گرفته و اپراتورهای تلفن همراه در بسته‌های تخفیفی اینترنت قیمت‌هایی ارائه می کنند که بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آنهاست.

]]>
احتمال تعیین کف قیمت برای اینترنت موبایل http://www.otaghnews.com/news/339118/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84 Tue, 03 May 16 11:49:02 +0430 احتمال تعیین کف قیمت برای اینترنت موبایل
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از احتمال تعیین قیمتی به عنوان کف قیمت اینترنت موبایل خبر داد.

]]>