اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:10:31 +0330fa کشف ۱۷۷۰کیلوگرم مواد مخدر در منطقه کویری دامغان http://www.otaghnews.com/news/339397/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B0%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86 Wed, 04 May 16 04:18:02 +0430 کشف ۱۷۷۰کیلوگرم مواد مخدر در منطقه کویری دامغان
فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف یک تن و ۷۷۰کیلوگرم تریاک و هروئین و دستگیری سه قاچاقچی در عملیات شب گذشته ناجا در محور کویری جندق-دامغان خبر داد.

]]>