اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:32:10 +0330fa چگونه به شهرآفتاب برویم؟ http://www.otaghnews.com/news/339518/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F Wed, 04 May 16 10:37:46 +0430 چگونه به شهرآفتاب برویم؟
شهرآفتاب پس از سال‌ها انتظار برای انتقال نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از داخل شهر به بیرون از آن بالاخره با حضور رییس‌جمهور و مدیران شهری افتتاح شد.

]]>