اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:32:07 +0330fa مکان‌های عجیبی که در آینده ناپدید خواهند شد! + تصاوير http://www.otaghnews.com/news/339917/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%21-%2B-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1 Sat, 07 May 16 09:17:02 +0430 مکان‌های عجیبی که در آینده ناپدید خواهند شد! + تصاوير
جهان پر از مناظر حیرت‌انگیز است، ولی تغییرات گسترده و سریع آب و هوا، بسیاری از این مناظر تماشایی را در خطر نابودی قرار داده است. در این مطلب ۱۰ مورد از این مناظر جادویی را که ممکن است در چند دهه‌‌ی آتی ناپدید شوند را به شما معرفی کنیم.

]]>