اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:28:57 +0330fa تیپ متفاوت «آنا نعمتى» در اكران فيلم «پات»! | اردیبهشت 95 http://www.otaghnews.com/news/339922/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%C2%AB%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%89%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%BE%D8%A7%D8%AA%C2%BB%21-%7C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-95 Sat, 07 May 16 09:37:02 +0430 تیپ متفاوت «آنا نعمتى» در اكران فيلم «پات»! | اردیبهشت 95
آنا نعمتى در اكران فيلم " پات " به كارگردانى " امير توده روستا"

]]>