اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:19:19 +0330fa بلاتکلیفی ادامه‌دار تیم ملی فوتسال http://www.otaghnews.com/news/340089/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84- Fri, 06 May 16 19:56:02 +0430 بلاتکلیفی ادامه‌دار تیم ملی فوتسال
اردوی تیم ملی فوتسال به دلیل اجاره سالن و هتل کمپ تیم‌های ملی تعطیل شده و کادر فنی این تیم در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

]]>