اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:37:22 +0330fa چهارمین کنفرانس بین‌المللی «آلومینیوم ایران» برگزار می‌شود http://www.otaghnews.com/news/340253/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 07 May 16 16:08:03 +0430 چهارمین کنفرانس بین‌المللی «آلومینیوم ایران» برگزار می‌شود
چهارمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ‌ماه امسال به همت مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران (IARC) و ایمیدرو در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

]]>