اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:16:35 +0330fa تخته سنگ‌های شگف انگیز مورفیز هیستکس http://www.otaghnews.com/news/340764/%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3 Sun, 08 May 16 22:59:14 +0430 تخته سنگ‌های شگف انگیز مورفیز هیستکس
مجموعه سنگ‌های مورفیز «هِیستَکس»، سنگ‌هایی کهن و قدیمی هستند که در شبه جزیره‌ی اِیر در ایالت استرالیای جنوبی بین خلیج استریکی (Streaky Bay) و پورت کنی (port kenny) واقع شده‌اند. این سنگ‌های شگفت‌انگیز یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین جاذبه‌های توریستی در شبه

]]>