اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:58:01 +0330fa نماد عشق؛ تاج محل http://www.otaghnews.com/news/355270/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D8%9B--%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%84 Tue, 28 Jun 16 13:01:10 +0430 نماد عشق؛  تاج محل
تاج محل نماد عشق و یکی از عجایب‌ هفتگانه‌ جدید جهان است که در هند قرار دارد. این بنای باشکوه و بسیار زیبا حاصل هنر و نبوغ معماران ایرانی همچون استاد احمد و حمید لاهوری بوده است.

]]>
۲۰ اردیبهشت؛ اتمام بنای ساختمان تاريخی تاج محل در هند http://www.otaghnews.com/news/340809/%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%9B-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF Mon, 09 May 16 08:40:51 +0430 ۲۰ اردیبهشت؛ اتمام بنای ساختمان تاريخی تاج محل در هند
آغاز ساخت «تاج‌محل» سال ۱۶۳۳ میلادی بوده و در ۹ ماه می ۱۶۵۳ میلادی تکمیل شده ‌است. تاج محل جزو فهرست عجایب‌ هفتگانه‌ جهان‌ است.

]]>