اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:52:36 +0330fa دنیای شگفت انگیز ما؛ بنایی باستانی با ۱۶۰۰ ستون سنگی http://www.otaghnews.com/news/340847/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%9B-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C Mon, 09 May 16 12:25:03 +0430 دنیای شگفت انگیز ما؛ بنایی باستانی با ۱۶۰۰ ستون سنگی
لواماهاپایا بنایی باستانی مابین روان‌ولیسِیا و سِری‌ماهابودیا در شهر باستانی آنورادهاپورا در ۲۰۰ کیلومتری کلمبو پایتخت سریلانکا است. این بنا را شاه «دوانامپیا تیسا»، اولین شاه بودایی این کشور در قرن سوم پیش از میلاد ساخته است.

]]>