اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 19 Jul 24 23:13:01 +0430fa طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شود http://www.otaghnews.com/news/437443/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 19 Jan 20 16:55:03 +0330 طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت بازگشت اعتماد به فضای حکمرانی کشور، گفت: طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شده و به دلیل انتخابات پیش روی مجلس، تحت تاثیر قرار گیرد.

]]>
۱۱ نقطه قوت طرح اصلاح نظام بانکی http://www.otaghnews.com/news/435906/%DB%B1%DB%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Sun, 15 Dec 19 10:40:06 +0330 ۱۱ نقطه قوت طرح اصلاح نظام بانکی
رئیس اندیشکده حکمرانی شریف، گفت: طرح اصلاح نظام بانکی، سیاست ارزی را شناور مدیریت‌شده تعیین و تعلیق این نظام را فقط در شرایط خاص، به صورت یکساله و منوط به تصویب هیات وزیران کرده است.

]]>
گردش نظام بانکی به سمت تسهیلات خرید کالای شخصی http://www.otaghnews.com/news/434874/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C Fri, 08 Nov 19 12:19:05 +0330 گردش نظام بانکی به سمت تسهیلات خرید کالای شخصی
آمار مرتبط با تسهیلات‌دهی بانکها در نیمه اول امسال حکایت از تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیلات، به سمت توسعه و خرید کالای شخصی بوده؛ ضمن اینکه بانکها رغبتی به وام‌دهی به خرید مسکن نداشتند.

]]>
پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی http://www.otaghnews.com/news/434023/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Sat, 19 Oct 19 19:01:04 +0330 پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اصلاح نظام اقتصادی در گرو اصلاح بانکها است، گفت: بی‌اعتمادی به سیستم بانکی از بین رفته و ریسک سپرده سرمایه گذار کم خواهد شد.

]]>
حل مشکلات بانک‌ها باید با تدبیر انجام شود http://www.otaghnews.com/news/431851/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 31 Aug 19 11:24:07 +0430 حل مشکلات بانک‌ها باید با تدبیر انجام شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مشکلات و ناترازی بانک‌ها یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه هم برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است و حل مشکلات بانک ها باید با تدبیر انجام شود.

]]>
آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی ابلاغ شد http://www.otaghnews.com/news/426412/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Thu, 02 May 19 18:49:02 +0430 آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی «آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» را ابلاغ کرد و مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های ارسال شده است.

]]>
چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۹۸ http://www.otaghnews.com/news/425307/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8 Mon, 08 Apr 19 12:39:02 +0430 چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۹۸
نایب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران در سال۹۸، گفت:تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبودبخشد.

]]>
اصلاح نظام بانکی استارت خورد؛ مسیری پر پیچ و خم پیش‌ رو http://www.otaghnews.com/news/419009/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%AE%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C-%D8%B1%D9%88 Mon, 19 Nov 18 13:47:02 +0330 اصلاح نظام بانکی استارت خورد؛ مسیری پر پیچ و خم پیش‌ رو
اصلاح نظام بانکی در برنامه تمام سطوح اقتصادی ایران قرار گرفته و این بار عزم دولت برای تحقق این امر بیش از گذشته جزم شده و وزیر اقتصاد نیز آغاز مرحله اجرایی این اصلاح را اعلام کرده است

]]>
حامل‌های انرژی گران نمی‌شود http://www.otaghnews.com/news/418674/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 11 Nov 18 19:03:05 +0330 حامل‌های انرژی گران نمی‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام اینکه هیچ قراری برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگذاشته‌ایم، گفت: از ظرفیت مالیات‌ها در کشور به طور کامل استفاده نمی‌شود.

]]>
مذاکرات جدی با ۸ کشور معاف شده از تحریم‌های نفتی ایران http://www.otaghnews.com/news/418606/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 10 Nov 18 13:54:04 +0330 مذاکرات جدی با ۸ کشور معاف شده از تحریم‌های نفتی ایران
رییس کل بانک مرکزی از انجام مذاکرات جدی و مثبت با هشت کشوری که معافیت خرید نفت از ایران را گرفته‌اند، خبر داد و اعلام کرد که به زودی تمهیداتی را که برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد اعلام می‌کنیم.

]]>
نظام بانکی باید اصلاح شود http://www.otaghnews.com/news/417815/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 23 Oct 18 13:21:04 +0330 نظام بانکی باید اصلاح شود
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر تعامل خود با تیم اقتصادی دولت، اظهار کرد که نباید اجازه دهیم برخی جنگ حیدری و نعمتی راه بیندازند.

]]>
طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس http://www.otaghnews.com/news/417146/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Mon, 08 Oct 18 09:58:04 +0330 طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس
رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاح قانون نظام بانکی گفت: با این قانون ساختار بانک مرکزی تغییر می‌کند و بانک مرکزی کاملا متحول می شود.

]]>
نامه‌نگاری اساتید اقتصاد درباره طرح بانکداری اسلامی http://www.otaghnews.com/news/416773/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Sat, 29 Sep 18 20:09:04 +0330 نامه‌نگاری اساتید اقتصاد درباره طرح بانکداری اسلامی
اساتید اقتصاد اسلامی با ارسال نامه ای به مجلس اعلام کردند: تصویب طرح فعلی اصلاح نظام بانکی که با اما و اگرهای مبنایی روبروست، تهدیدهای زیادی را برای نظام پولی کشور به دنبال دارد.

]]>
اصلاح ساختار نظام بانکی در جلسه سران قوا مطرح می‌شود http://www.otaghnews.com/news/416223/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 17 Sep 18 21:34:06 +0430 اصلاح ساختار نظام بانکی در جلسه سران قوا مطرح می‌شود
سرپرست وزارت اقتصادی و دارایی از طرح موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی در جلسه سران قوا خبرداد و بر لزوم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و نقش مهم آن در عبور از مشکلات نظام بانکی تاکید کرد.

]]>
بازخوانی دودستورمهم رهبرانقلاب درباره نظام بانکی http://www.otaghnews.com/news/415441/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Sat, 01 Sep 18 08:46:06 +0430 بازخوانی دودستورمهم رهبرانقلاب درباره نظام بانکی
اگرچه اکنون مهمترین اولویت رئیس کل بانک مرکزی نجات بازار ارز است، اما تاکیدات بسیار مهم مقام معظم رهبری در حوزه بنگاهداری بانکها، وظیفه سنگین دیگری را بر دوش عبدالناصر همتی گذاشته است.

]]>
اصلاح نظام بانکی در مسیر اقتصاد مقاومتی http://www.otaghnews.com/news/401314/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C Fri, 27 Oct 17 18:35:03 +0330 اصلاح نظام بانکی در مسیر اقتصاد مقاومتی
یادداشت / بشیر آبنیکی - عضو فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی

]]>
پیگیر اصلاح نظام بانکی هستم http://www.otaghnews.com/news/400295/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85 Thu, 05 Oct 17 16:28:05 +0330 پیگیر اصلاح نظام بانکی هستم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ اصلاح نظام بانکی، اولین چیزی است که رئیس جمهور از وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، خواسته و این موضوع، با جدیت دنبال خواهد شد.

]]>
راهبردهای دولت دوازدهم برای نظام بانکی http://www.otaghnews.com/news/397894/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Tue, 15 Aug 17 11:32:02 +0430 راهبردهای دولت دوازدهم برای نظام بانکی
آنگونه که رئیس جمهور در جلسه دفاع از کابینه پیشنهادی می‌گوید، بر اساس برنامه دولت برای نظام بانکی، تامین مالی بنگاههای بزرگ از دستور کار بانکها خارج شده و به بازار سرمایه منتقل می‌شود.

]]>
یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم، اصلاح نظام بانکی است http://www.otaghnews.com/news/395170/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 22 Jun 17 23:23:08 +0430 یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم، اصلاح نظام بانکی است
رییس جمهور واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی را ضروری خواند و با تاکید بر اینکه همه باید به بخش خصوصی امنیت بدهیم، اظهار کرد: دولت یازدهم از ابتدای فعالیتش به واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی متعهد بوده است.

]]>
بانک‌های خارجی در سود و زیان کارفرما شریکند ما چطور؟ http://www.otaghnews.com/news/392515/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%9F Sat, 29 Apr 17 10:44:04 +0430 بانک‌های خارجی در سود و زیان کارفرما شریکند ما چطور؟
یک فعال کارگری می‌گوید: در کشورهای خارجی بانکها هنگام پرداخت وام در سود و زیان با تولید کننده شریک می‌شوند ولی در ایران اگر کارفرما ضرر کرد، بلافاصله ملکش توقیف می‌شود.

]]>
راهکارهای برون رفت از بحران بانکی http://www.otaghnews.com/news/391094/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Sat, 01 Apr 17 09:02:02 +0430 راهکارهای برون رفت از بحران بانکی
مشاور صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد، گفت: راه اصلی، انتقال دارایی‌های سمی بانکها به بیرون، ترازنامه است.

]]>
اصلاح قانون نظام بانکی تا چهار ماه آینده http://www.otaghnews.com/news/391035/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Fri, 31 Mar 17 10:52:04 +0430 اصلاح قانون نظام بانکی تا چهار ماه آینده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح قانون نظام بانکی تا چهارماه آینده خبر داد و گفت: تا پایان شهریور، قانون مالیات بر ارزش افزوده را در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهیم داد.

]]>
برنامه سه گانه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی http://www.otaghnews.com/news/387655/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Tue, 31 Jan 17 16:41:01 +0330 برنامه سه گانه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی
بانک مرکزی در گزارشی سه محور اصلی برای اصلاح نظام بانکی را اعلام کرده که بر اساس آن، کاهش نسبت مطالبات جاری، مبارزه با موسسات مالی غیرمجاز و مدیریت بدهی بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

]]>
فرصت ۴۵ روزه مجلس به دولت برای ارائه لوایح دوقلوی بانکی http://www.otaghnews.com/news/374906/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%B4%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Sat, 08 Oct 16 11:19:14 +0330 فرصت ۴۵ روزه مجلس به دولت برای ارائه لوایح دوقلوی بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت ۴۵ روز مهلت دارد لوایح دوقلوی بانکی را به مجلس ارائه کند در غیر این صورت طرح اصلاح نظام بانکی داری در دستور کار قرار می گیرد.

]]>
پایان حبس منابع بانک‌ها؟ http://www.otaghnews.com/news/358730/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%9F Wed, 13 Jul 16 00:20:04 +0430 پایان حبس منابع بانک‌ها؟
بانک مرکزی از «فاز مقدماتی برنامه اصلاح نظام بانکی» که از آن تحت‌عنوان «طرح نجات بازار پول» نیز یاد می‌شود، رونمایی کرد.

]]>
طرح اصلاح نظام بانکی بسیار شتاب زده است http://www.otaghnews.com/news/342284/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 14 May 16 12:31:02 +0430 طرح اصلاح نظام بانکی بسیار شتاب زده است
حق شناس گفت: بررسی‌طرح عملیات بانکداری بدون ربا براساس اصل۸۵ قانون اساسی و اینکه، اختیارات صحن علنی به کمیسیون تخصصی تفویض شود بسیار شتاب زده بود.

]]>
جزئیات طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی http://www.otaghnews.com/news/341013/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Mon, 09 May 16 19:51:04 +0430 جزئیات طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با اعلام جزئیات طرح پارلمان برای اصلاح نظام بانکی، گفت: دلیل تورم رکودی کنونی این است که نظام بانکی وظایف خودش را به درستی انجام نداده است.

]]>