اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:24:26 +0330fa «کاپیتان آمریکا» در جدول گیشه نمایش آمریکا http://www.otaghnews.com/news/340957/%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 10 May 16 09:59:04 +0430 «کاپیتان آمریکا» در جدول گیشه نمایش آمریکا
سومین قسمت مجموعه فیلم اکشن و ابرقهرمانانه «کاپیتان آمریکا» با فروش بسیار بالای 182 میلیون دلاری خود، صدرنشین جدول هفتگی گیشه نمایش سینماهای آمریکای شمالی شد.

]]>