اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:24:46 +0330fa افتخار دانشگاه هاي علوم پزشكي اساتيد آن هستند http://www.otaghnews.com/news/341513/-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 11 May 16 03:27:02 +0430  افتخار دانشگاه هاي علوم پزشكي اساتيد آن هستند
«سيد حسن هاشمي» وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: ساختمان ها و تجهيزات دانشگاه هاي علوم پزشكي از بين رفتني اند و بزرگترين افتخار ما اساتيد ما هستند.

]]>
مراسم نکوداشت محمدعلی اینانلو برگزار شد http://www.otaghnews.com/news/341038/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Mon, 09 May 16 21:09:02 +0430 مراسم نکوداشت محمدعلی اینانلو برگزار شد
مراسم نکوداشت محمدعلی اینانلو عصر دیروز یکشنبه (۱۹ اردیبهشت) در سالن استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

]]>