اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 06:57:43 +0330fa علاقه مندی 2شرکت معتبر چینی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای ایمیدرو http://www.otaghnews.com/news/350010/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-2%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88 Fri, 10 Jun 16 19:21:02 +0430 علاقه مندی 2شرکت معتبر چینی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای ایمیدرو
معاون برنامه ریزی و توانمند سازی ایمیدرو، از علاقه مندی دو شرکت معتبر چینی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه‌ بخش معدن و صنایع معدنی در حاشیه هفتمین اجلاس سرمایه گذاری در زیرساخت و ساختمان (IIICF)* خبر داد.

]]>
همت ایمیدرو برای جذب سرمایه در بخش معدن http://www.otaghnews.com/news/341409/%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86 Fri, 20 May 16 10:25:02 +0430 همت ایمیدرو برای جذب سرمایه در بخش معدن
جذب سرمایه یکی از اصل‌های مهم برای توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود. حال در صورتی که یک کشور سال‌ها از ورود سرمایه‌گذار محروم بوده و از سویی دیگر بخشی از سرمایه‌هایش بلوکه‌شده در کشورهای دیگر باقی مانده باشد، فرصت‌های بسیاری را در این سال‌ها از دست دا

]]>