اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:20:09 +0330fa اعلام اسامی نفرات دعوت شده به مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته مردان http://www.otaghnews.com/news/341795/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86- Wed, 11 May 16 23:34:02 +0430 اعلام اسامی نفرات دعوت شده به مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته مردان
دومین مرحله رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان ساعت 10 صبح روز یکشنبه 26 اردیبهشت در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می شود.

]]>