اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 25 Jun 19 22:04:08 +0430fa قیمت زعفران ۲ میلیون تومان کاهش یافت http://www.otaghnews.com/news/428362/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sat, 15 Jun 19 16:51:05 +0430 قیمت زعفران ۲ میلیون تومان کاهش یافت
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به کاهش دو میلیون تومانی قیمت این محصول در بازار گفت: صادرات طلای سرخ در فروردین ماه نسبت به ماه های قبل با کاهش مواجه بوده است.

]]>
خوراک ارزان؛ سد راه توسعه زنجیره محصولات متانول http://www.otaghnews.com/news/427806/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84 Mon, 03 Jun 19 10:04:04 +0430 خوراک ارزان؛ سد راه توسعه زنجیره محصولات متانول
خوراک و سوخت ارزان تحویلی به واحدهای متانولی باعث بی‌توجهی به زنجیره ارزش و شکل گیری حاشیه سود ۵۰درصدی آنها شده در حالیکه یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های متانول دنیا حاشیه سود ۱۲.۲درصدی دارد.

]]>
افزایش یک میلیونی قیمت زعفران http://www.otaghnews.com/news/424020/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 10 Mar 19 13:16:03 +0330 افزایش یک میلیونی قیمت زعفران
عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه طی حدود یک هفته اخیر قیمت زعفران حدود یک میلیون تن افزایش یافته است،گفت:عرضه زعفران در بورس نیاز به استراتژی دارد.

]]>
برخوردمان با چینی‌ها بعد از برجام مدبرانه نبود http://www.otaghnews.com/news/423279/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 20 Feb 19 09:35:01 +0330 برخوردمان با چینی‌ها بعد از برجام مدبرانه نبود
یک کارشناس انرژی با بیان اینکه کمپانی‌های نفتی چین همطراز اروپایی‌ها شده اند، گفت:خلع ید چین در آزادگان شمالی از منظر وزارتی اقدام مناسبی بود اما مدبرانه نبود و نباید چکشی برخورد می کردیم.

]]>
عرضه گازوئیل و سوخت هوایی در بورس با حجمی بالاتر از قبل http://www.otaghnews.com/news/422120/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84 Sat, 26 Jan 19 12:20:02 +0330 عرضه گازوئیل و سوخت هوایی در بورس با حجمی بالاتر از قبل
مدیرعامل بورس انرژی گفت: عرضه امروز گازوئیل و سوخت هوایی در بورس با حجمی بالاتر از دفعات گذشته انجام خواهد شد.

]]>
سایه تعلل بر بازار گاز عمان http://www.otaghnews.com/news/421404/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86 Fri, 11 Jan 19 10:13:03 +0330 سایه تعلل بر بازار گاز عمان
با وجود سفرهای مکرر وزیران نفت ایران و عمان، همچنان قرارداد صادرات گاز به عمان روی کاغذ باقی مانده و وعده های وزیر برای آغاز آن به بهانه عدم توافق بر سر مدل همکاری عملی نشده است.

]]>
خطر بزرگ بیخ گوش صادرات گاز http://www.otaghnews.com/news/420304/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2 Tue, 18 Dec 18 09:56:05 +0330 خطر بزرگ بیخ گوش صادرات گاز
نگاهی به بازارهای صادرات گار منطقه نشان می‌دهد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، بازارهای منطقه از دسترس ایران خارج خواهد شد.

]]>
پیمان‌سپاری ارزی، بلای جان طلای سرخ http://www.otaghnews.com/news/419098/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE Wed, 21 Nov 18 15:12:03 +0330 پیمان‌سپاری ارزی، بلای جان طلای سرخ
گسترش قاچاق زعفران از کشور، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده و فعالان حوزه معتقدند بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، سرعت خروج غیرقانونی طلای سرخ را سرعت بخشیده است.

]]>
دولت بخاطر سودآوری وارد بازار زعفران شد http://www.otaghnews.com/news/415148/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sat, 25 Aug 18 16:07:04 +0430 دولت بخاطر سودآوری وارد بازار زعفران شد
عضو شورای ملی زعفران، با بیان اینکه حدود ۴۵ روز آینده محصول نو وارد بازار می شود، گفت: خرید و فروش زعفران توسط دولت شفاف نبود و همه انصاف در این حوزه رعایت نشد.

]]>
لزوم هوشمندی ایران در برابر «ترنس کاسپین» http://www.otaghnews.com/news/414658/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%C2%BB Tue, 14 Aug 18 17:53:04 +0430 لزوم هوشمندی ایران در برابر «ترنس کاسپین»
در صورتی که تحدید حدود در دریای خزر به نتیجه برسد ترکمنستان برای ادامه خط لوله گازی ترنس کاسپین جذب سرمایه می کند که ایران با هوشمندی می تواند ذی نفع آن شود.

]]>
صادرات زعفران ازدست صادرکنندگان واقعی خارج شد http://www.otaghnews.com/news/414062/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF Wed, 01 Aug 18 15:59:05 +0430 صادرات زعفران ازدست صادرکنندگان واقعی خارج شد
عضو شورای ملی زعفران، از افزایش ۶۰۰ هزارتومانی قیمت این محصول در بازار خبر داد و گفت: صادرات از دست صادرکنندگان واقعی، خارج شده است.

]]>
التهاب در بازار زعفران http://www.otaghnews.com/news/409884/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 29 Apr 18 18:17:05 +0430 التهاب در بازار زعفران
عضو شورای ملی زعفران گفت: قیمت طلای سرخ به دلیل ورود دلالان به بازار این محصول، حدود یک میلیون تومان در ایام بعد از تعطیلات نوروز، افزایش یافته است.

]]>
جولان زعفران های تقلبی در بازار http://www.otaghnews.com/news/402501/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Wed, 22 Nov 17 10:56:03 +0330 جولان زعفران های تقلبی در بازار
عضو شورای ملی زعفران درباره جولان زعفران های تقلبی در بازار هشدار داد و گفت: دستگاه های نظارتی باید بر این مساله نظارت کنند.

]]>
الگوی مصرف زعفران دنیا را باید تدوین کنیم http://www.otaghnews.com/news/396752/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Mon, 24 Jul 17 12:12:03 +0430 الگوی مصرف زعفران دنیا را باید تدوین کنیم
عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه زعفران در حدود دو ماه اخیر حدود ٦٠٠ هزار تومان ارزان شده و روند کاهشی آن ادامه دارد، گفت: باید برای این محصول در دنیا الگوی مصرف تعریف کنیم.

]]>
تولید زعفران ایران در ۱۰ سال آینده ۲ برابر می‌شود http://www.otaghnews.com/news/324341/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 08 Mar 16 17:27:02 +0330 تولید زعفران ایران در ۱۰ سال آینده ۲ برابر می‌شود
عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده تولید طلای سرخ ایران حداقل دو برابر می‌شود، گفت: از همین الان باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود تا دچار مشکل نشویم.

]]>
تولید زعفران ایرانی بیشتر از نیاز جهان http://www.otaghnews.com/news/179709/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Mon, 30 Nov 15 17:20:32 +0330 تولید زعفران ایرانی بیشتر از نیاز جهان
عضو شورای ملی زعفران از تولید بیش از 300 تن زعفران در کشور خبر داد و گفت: برخی دلالان پول‌های سرگردان خود را به بازار زعفران می‌آورند و با خرید و فروش این محصول به تولی

]]>
تداوم عرضه فرآورده های نفتی از سوی وزارت نفت در بورس انرژی http://www.otaghnews.com/news/143319/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C Mon, 21 Sep 15 09:06:55 +0430 تداوم عرضه فرآورده های نفتی از سوی وزارت نفت در بورس انرژی
مدیر عامل چهارمین بورس کشور از پذیرش گازوییل به عنوان کالای اصلی در تابلو نفت و گاز بازار فیزیکی بورس انرژی در رینگ داخلی و بین الملل خبر داد. ...

]]>
سود دلالان زعفران سالانه حدود یک میلیارد و 50 میلیون دلار است http://www.otaghnews.com/news/92610/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 18 Feb 15 12:44:05 +0330 عضو شورای ملی زعفران از صادرات بیش از 166 میلیون دلار زعفران طی 10 ماهه امسال خبر داد و گفت:به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، دلالان و واسطه های بین المللی زعفران بیش ا...

]]>
ضعف مقررات جامع و شفاف در مقوله ادغام/ 237 مورد تملیک در بازار سوم فرابورس http://www.otaghnews.com/news/92323/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-237-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Mon, 16 Feb 15 12:33:48 +0330 رئیس هیأت مدیره مرکز مالی ایران با تاکید بر اینکه تملیک در این مفهوم، به واگذاری یک شرکت به شرکت دیگر تعبیر می شود، گفت: در بازار سوم فرابورس 237 مورد تملیک به ارزش 12 می

]]>