اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 11 Dec 18 10:06:13 +0330fa پیروز اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و کلینتون بر اساس نظرسنجی ها http://www.otaghnews.com/news/372964/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Tue, 27 Sep 16 11:52:28 +0330 پیروز اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و کلینتون بر اساس نظرسنجی ها
نخستین مناظرۀ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بامداد امروز- سه‌شنبه- به وقت تهران، در سالنی در دانشگاه «هوفسترا» در نیویورک برگزار شد.

]]>