اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 21 Apr 19 00:40:43 +0430fa معرفی سوزوکی گرند ویتارا فیس لیفت http://www.otaghnews.com/news/375816/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA- Sat, 15 Oct 16 21:24:08 +0330 معرفی سوزوکی گرند ویتارا فیس لیفت
حدود ۱ ماه از آمدن سوزوکی گرند ویتارا فیس‌ لیفت به بازار می‌گذرد ولی آیا امکانات این فیس لیفت بیشتر از گرند ویتارای سابق است یا نه؟

]]>
فروش نقدی و اقساطی سوزوکی گرندویتارا http://www.otaghnews.com/news/374541/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7- Thu, 06 Oct 16 16:31:10 +0330 فروش نقدی و اقساطی سوزوکی گرندویتارا
معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو از فروش خودرو سوزوکی گرندویتارا به صورت نقدی با تحویل ۳۰ روزه خبر داد.

]]>