اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 17 Nov 18 13:58:52 +0330fa هجدهمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی در کیش آغاز به کار کرد http://www.otaghnews.com/news/376368/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 19 Oct 16 01:22:05 +0330 هجدهمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی در کیش آغاز به کار کرد
هجدهمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی صبح سه شنبه با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مرکز همایش های بین المللی خلیج فارس در کیش آغاز به کار کرد.

]]>